Abecední rejstřík: ob…

Hesla 1 - 30 z 373 nalezených

 • OB asociace

  OB asociace, asociace mladých hvězd spektrální třídy O až B 2. Spolehlivě je jich známo okolo 20.

 • Ob' - hlavní přítoky

  Ob' - hlavní přítoky řeka délka toku v km zdrojnice Bija 301 Katun, 688 přítoky zleva Caryš 547 Alej 858 Parabeľ 308…

 • obal virové částice

  obal virové částice, zevní vrstva virové částice některých živoč. virů, tvořená lipidovou dvouvrstvou a bílkovinami.…

 • Obaldia

  Obaldia [-dja] René de, *22. 10. 1918, fr. dramatik, prozaik a básník. Autor psychol. a mravoličných her (parodie…

 • obalečovití

  obalečovití, Tortricidae - čeleď drobných motýlů. Housenky žijí mezi svinutými listy, v plodech a pupenech…

 • obalená elektroda

  obalená elektroda, elektroda pro obloukové svařování, opatřená vrstvou struskotvorné hmoty, která stabilizuje oblouk,…

 • obálka prvního dne

  obálka prvního dne, First Day Cover, FDC - celistvost nebo celina prvního dne, opatřená poštovním razítkem (razítky)…

 • obalová křivka

  obalová křivka, obálka - mat. obalová křivka soustavy křivek je křivka, která se každé křivky této soustavy…

 • obalová technika

  obalová technika, souhrn poznatků, technol. činností a prostředků používaných při přípravě výrobků k přepravě,…

 • obalovací souprava

  obalovací souprava, stroj na přípravu směsi ze živic (asfaltu, dehtu) pro stavbu živičných silničních koberců, vybavený…

 • Obasanjo

  Obasanjo [-džo] Olusegun , *5. 3. 1937, nigerijský generál a polit. činitel. Od 1967 působil v různých velitelských…

 • obce křesťanské

  viz křesťanství

 • obcovat

  obcovat, arch. též obcovati - stýkat se s někým nebo být ve styku, např. o. s lidmi.

 • občanská neposlušnost

  občanská neposlušnost, ang. civil disobedience [sivl diz'ebi:diens] porušení práva na zákl. subj. závěru o…

 • občanská válka v USA 1861-65

  občanská válka v USA 1861-65, válka Severu proti Jihu - střetnutí…

 • občanská vybavenost

  občanská vybavenost, zařízení tvořené občanskými stavbami a jejich provozem, sloužící hmotným a duševním potřebám…

 • Občanské noviny

  Občanské noviny, č. radikálně dem. noviny 1848-49. Vydávány E. Arnoldem v Praze (třikrát týdně).

 • občanské právo obecně

  občanské právo, jedno z práv. odvětví v ČR a SR. Předmětem…

 • občanské právo procesní

  občanské právo procesní, souhrn práv. norem upravujícich: a) občanský proces, tj. postup (činnost) soudu, popř. státního…

 • občanské soudní řízení

  občanské soudní řízení, civilní proces zákonem upravený postup při soudním projednávání občanskopráv. záležitostí,…

 • občanské stavby

  občanské stavby, budovy trvalého rázu tvořící občanské vybavení potřebné pro provoz obytného území; např. stavby…

 • občanské války v Římě

  občanské války v Římě, charakteristický jev posledního století trvání římské republiky. Rozbroje vznikaly mezi…

 • občanský průkaz

  občanský průkaz, veř. listina, kterou čs. občan starší než 15 let prokazuje svou totožnost, čs. státní občanství,…

 • občanský rok

  občanský rok, celistvý počet dní, který nejlépe vyhovuje trop. roku. Souhlasu se dosahuje střídáním o. r. s 365…

 • občanský soumrak

  občanský soumrak, doba mezi západem nebo východem Slunce a okamžikem, kdy je Slunce 6° pod obzorem. Podle ročního období…

 • občina rodová

  občina rodová, prvobytná, pokrevně příbuzenská - forma organizace předtřídní spol. zal. na pokrevním příbuzenství…

 • obdělávání půdy

  obdělávání půdy, zpracování půdy soubor agrotech. opatření upravujících půdní poměry do nejpříznivějšího…

 • obdělávatelnost půd

  obdělávatelnost půd, soubor fyzikálních, chemických, popř. i biol. vlastností půd (vlhkost, zrnitost, složení),…

 • obdélník

  obdélník, rovnoběžník, jehož sousední strany mají různou velikost a jsou k sobě kolmé. O. je zvl. případem pravoúhelníku,…

 • období

  období 1. astr. o. roční, čtyři části roku určené slunovraty a rovnodennostmi; na sev. polokouli jaro…