Abecední rejstřík: on…

Hesla 1 - 30 z 74 nalezených

 • on (to on)

  on (to on) [řec., jsoucí, existující], ve starořec. filozofii byla postavena otázka o podstatě a pravém bytí proměnlivých…

 • on-line

  on-line [-lajn angl.], spřažené zařízení, při němž jedna jed. je řízena druhou bez potřeby zásahu člověka. Např.…

 • onager

  onager [lat.], řím. válečný torzní stroj. V.t. obléhací praky.

 • Onan

  Onan, podle bibl. pověsti druhý syn Judův. Odmítnutím zplodit svému zemřelému bratru děti…

 • onanie

  onanie [-ny-, podle bibl. Onana], masturbace, ipsace - pohlavní sebeukájení dosahované drážděním vlastních pohlavních…

 • Onate

  Onate [-ňa-] Inigo Velez Guevarra y Tasis, hrabě de, †1658, špan. diplomat a státník; od 1617 vyslanec v Praze,…

 • once

  once [wans], ang. jednou, jedenkrát, jakmile a ve spojeních: not once - ani jednou; once a month - jednou za…

 • Oncidium

  Oncidium [-cídy-, řec. + lat.], rod epifytických orchidejí. Známo mnoho druhů pův. ve Stř. Americe. Všechny druhy…

 • ondatra

  ondatra [indiánské jaz.], Ondatra rod hlodavců z čeledi křečkovitých. Jediný druh - o. pižmová, Ondatra…

 • Ondava

  Ondava, tok na východě SR. který po soutoku s Latoricou u Zemplína vytváří Bodrog; dlouhý 146,5 km. povodí 3 382 km2,…

 • Ondavská vrchovina

  Ondavská vrchovina, geomorfologický celek na SV SR v oblasti Nízkých Beskyd. Plochá flyšová vrchovina, nejvyšší Smilniansky…

 • Ondo

  Ondo, členský stát v jižní Nigérii; 21 138 km2, 5,11 mil. obyvatel (1979), adm. středisko Akure.

 • Ondráček Bohuslav

  Ondráček Bohuslav, *27. 6. 1932, č. skladatel; autor zvl. muzikálů (Gentlemani, Nevlastní narozeniny, Titanic)…

 • Ondráček Raimund

  Ondráček Raimund, *11. 6. 1913, č. malíř, grafik a restaurátor; prof. AVU. Hl. těžiště práce spočívá v…

 • Ondráková

  Ondráková Anny, též známa jako Anny Ondra - 15. 5. 1902 Tarnów, Polsko - 28. 1987 Hollenstedt (u Hamburku), Německo…

 • Ondrejka Ján

  Ondrejka Ján , *13. 7. 1928, sl. režisér a herec; od 1953 člen (od 1970 režisér) Štátného div. v Košicích.…

 • Ondrejov Ludo

  Ondrejov Ľudo, 19. 10. 1901 Slanje (u Varaždíne), Chorvatsko - 18. 3. 1962 Bratislava, vl. jm. Ľudovít Mistrík,…

 • Ondriska

  Ondriska Ján . *26. 3. 1943, sl. malíř a grafik; od 1978 člen předsednictva ZSVU. Autor zvl. figurálních kompozic.…

 • Ondruš Ján

  Ondruš Ján , *11. 3. 1932, sl. básník; autor subj. zaměřené lyriky (Sialený mesiac . Posunok s kvetom

 • Ondruš Šimon

  Ondruš Šimon . *27. 10. 1924, sl. jazykovědec. Zabývá se etymologií a srovnávací, zvl. slovanskou jazykovědou.…

 • Ondrušková

  Ondrušková Eva . *30. 5. 1940, sl. architektka; od 1982 členka předsednictva ZSA. Specializuje se na problematiku…

 • Ondrušová-Viktorinová

  Ondrušová-Viktorinová Herta, též Ondrušová-Victorin - *19. 10. 1912 Ostrava , sl. malířka a grafička; autorka…

 • Ondřej Augustin

  Ondřej Augustin, 28. 8. 1887 - 22. 7. 1956, český mineralog; prof. Vysoké školy chemicko technologické - VŠCHT…

 • Ondřej biskup

  Ondřej, †30. 7. 1223, od 1215 pražský biskup; představitel snah č. kléru po samostatném postavení vůči světským…

 • Ondřej I.

  Ondřej I. z dyn. Arpádovců, †1061, uh. král od 1046. Nastupoval na trůn za složitých vnitropolit. poměrů po svržení…

 • Ondřej II.

  Ondřej II. z dyn. Arpádovců, 1 176 nebo 1177 - 21. 9. 1235, uh. král od 1205. Ve snaze získat prostředky pro křižácké…

 • Ondřej III.

  Ondřej III. z dyn. Arpádovců, kolem 1265 - 14. 1. 1301, od 1290 uh. král. Odvrátil nároky rak. vévody Albrechta I. na…

 • Ondřej jméno

  Ondřej, jm. řeckého pův. (Andreas); znamená mužný, statný, odvážný. Sl. Ondrej, Andrej, rus. Andrej, něm. Andreas,…

 • Ondřej Řezenský

  Ondřej Řezenský, †kolem 1440, bavorský duchovní a kronikář. Z řady jeho hist. děl. jsou nejdůl. práce popisující…

 • Ondřejník

  Ondřejník, geomorfologický okrsek na SV ČR, v celku Podbeskydská pahorkatina. Členitá hornatina, nejvyšší Skalka,…