Abecední rejstřík: ot…

Hesla 1 - 30 z 125 nalezených

 • OT

  OT, Ostrava.

 • Ota Bamberský

  Ota Bamberský, kolem 1060 - 30. 6. 1139, od 1102 biskup bamberský. Působil dipl. v Polsku a v říši (kancléř císaře…

 • Ota Braniborský

  Ota Braniborský (Ota V. Dlouhý) z rodu Askánců, †1298, od 1267 (spolu s bratry) braniborský markrabě; spojenec Přemysla…

 • Ota I. Olomoucký

  Ota I. Olomoucký z dyn. Přemyslovců, †9. 6. 1086, nejml. syn Břetislava l. Po nástupu Spytihněva II. působil na panovnickém…

 • Ota I. Veliký

  Ota I. Veliký z dyn. Liudolfingů, 23. 11. 912 - 7. 5. 973, od 936 něm. král, od 962 řím.něm. císař; syn Jindřicha…

 • Ota I. Wittelsbach

  Ota I. z rodu Wittelsbachů, l. 6. 1815 až 26. 7. 1867, řec. král 1832-62; syn bavorského krále Ludvíka l. Dosazen na…

 • Ota II. Olomoucký

  Ota II. Olomoucký z dyn. Přemyslovců, †18. 2. 1126, olomoucký údělný kníže 1090-1110 a 1113-25; syn Oty I. Olomouckého,…

 • Ota II. z Liudolfingů

  Ota II. z dyn. Liudolfingů, 955 až 7. 12. 983, od 961 řím.něm. král a od 967císař;synOty I.VelikéhoaAdelheidy, manžel…

 • Ota III.

  Ota III. z dyn. Liudolfingů, 980 až 23. 1. 1002, od 983 řím.něm. král a od 996 císař; syn Oty II. Do 991 vykonávala…

 • Ota IV.

  Ota IV. z rodu Welfů, 1182 - 19. 5. 1218, od 1198 král a 1209 císař řím.něm.; syn Jindřicha Lva. Zvolen proti štaufskému…

 • Ota město

  Ota, město v Japonsku na Honšú; 110 700 obyv. (1970). Prům. text., let., el.tech. Zeměd. středisko.

 • Ota vévoda bavorský

  Ota z rodu Wittelsbachů, kolem 1120 až 11. 7. 1183, od 1180 vévoda bavorský; přítel císaře Fridricha I. Barbarossy,…

 • Ota Wittelsbašský

  Ota Wittelsbašský [vitl-], ll. 2. 1261 až 9. 9. 1312, uh. král 1305-08; vnuk Bély IV. Od 1290 vévoda dolnobavorský (Ota…

 • Ota z Northeimu

  Ota z Northeimu [-dhajm-], †l l. 1. 1083, saský feudál; 1061-70 vévoda bavorský. Mocenský rival sálské dyn., stál…

 • Ota z Wittelsbachu

  Ota z Wittelsbachu [vitl-], †1208, bavorský falckrabí; 21. 6. 1208 zavraždil krále Filipa Švábského; během pronásledování,…

 • Ota Zbraslavský

  Ota Zbraslavský, †1314, opat zbraslavského kláštera, jeden z autorů Zbraslavské kroniky .

 • Ota ze Schweinfurtu

  Ota ze Schweinfurtu [švajn-], †28. 9. 1057, franský hrabě; přítel císaře Jindřicha III. Jeho sestru Jitku (Juditu)…

 • otáčecí zařízení

  otáčecí zařízení, nesprávně protáčecí zařízení, zařízení pro pomalé otáčení rotoru parní turbíny k rovnoměrnému…

 • otáčkoměr

  otáčkoměr, tachometr - přístroj k měření rychlosti otáčení (úhlové rychlosti, frekvence otáček) udávané počtem…

 • otáčky

  viz frekvence otáčení

 • Otakar Štýrský

  Otakar Štýrský, kolem 1265 - zač. 14.st., jihoněm. kronikář; autor tzv. Štýrské rýmované kroniky, zachycující…

 • otakárci

  otakárci, zool. otakárkovití, Papilionidae - čeleď denních motýlů. Housenky se vyvíjejí na rostlinách. Některé…

 • otakárkovití

  otakárkovití, Papilionidae - čeleď denních motýlů. Housenky se vyvíjejí na různých rostl.; některé tropické…

 • Otakarové ze Stýru

  Otakarové ze Stýru, něm. feud. rod.; pův. (11.st.) hrabata z Traugau, držitelé hradu Stýr (Steyr), který se stal centrem…

 • otalgie

  otalgie [řec.], otalgia - bolest v uchu.

 • Otaru

  Otaru, přístavní m. v Japonsku na Hokkaidó; 181 000 obyvatel (1982). Prům. chem., potr., pap., kaučuku, rybářský.…

 • Otaslavice

  Otaslavice, obec v Olomouckém kr., okr. Prostějov; 1 223 obyv. (2001) srov. 1 577 obyv. (1980).

 • otava obecně

  otava, druhá seč luk a vícesečných pícnin.

 • Otava řeka

  Otava, tok na JZ ČR; levostranný přítok Vltavy u Zvíkova, dlouhý 127,2 km, povodí 3 788,2 km2, průměrný průtok v…

 • Otava Zdeněk

  Otava Zdeněk, 11. 3. 1902 Vítějeves - 4. 12. 1980 Praha, č. operní pěvec (baryton); prof. AMU. 1929-72 člen ND.…