Abecední rejstřík: ov…

Hesla 1 - 30 z 53 nalezených

 • OV

  OV, Ostrava.

 • ovace

  ovace, obv. na veřejnosti vzdání pocty projevy radosti, jásotu a nadšení. Např. bouřlivé ovace vítěznému mužstvu,…

 • ovádi

  ovádi, zool. ovádovití, Tabanidae - čeleď zahrnující druhy řádu dvoukřídlých. Samice sají krev člověku…

 • Ovadija

  Ovadija [-dy-] David Chaim . *1. 12. 1923, bulh. básník a překl.; za války partyzán. Zákl. tématem jeho lyriky…

 • ovádovití

  ovádovití, Tabanidae - čeleď dvoukřídlého hmyzu. Samice sají krev zvířat i lidí. Samci se živí květními…

 • ovalbumin

  ovalbumin [-ín], hl. bílkovina vaječného bílku. Patří mezi tzv. nutriční bílkoviny. Molek. hm. asi 45 000.

 • Ovalle

  Ovalle [-lje], m. v Chile v kr. Coquimbo; 66 405 obyv. (2002) srov. 49 800 obyv. (1982). Zeměd. středisko (ovocnářství;…

 • Ovambové

  Ovambové, vl. jm. Ovambo - bantuská národnost v Angole (asi 120 000) a v Namibii (asi 340 000). Jsou zemědělci a chovatelé…

 • ovar

  ovar, potr. pokrm z vařeného vepřového masa z hlavy a krku. Nejčastěji podávaný s křenem a chlebem. Též zdrobněle…

 • ovariola

  ovariola [lat.], vaječná trubice - protáhlá část vaječníku samic hmyzu, v níž se tvoří a zrají vajíčka. Horní…

 • ovarium

  ovarium [-vá-, lat.] 1. bot. viz semeník; 2. anat. viz vaječník.

 • ovce domácí

  ovce domácí, Ovis aries - domestikované formy ovce archara, Ovis ammon polii, ovce argali, Ovis ammon,…

 • ovce rod

  ovce, Ovis - 1. rod přežvýkavých sudokopytníků z čeledi turovitých. Známo 6 druhů divokých a jeden…

 • ovčáctví

  ovčáctví, odvětví živoč. výr. zabývající se chovem ovcí, tj. souborem zootech. a organizačních opatření zahrnujících…

 • ovčí blána

  viz amnion

 • ovčí neštovice

  ovčí neštovice, slov. ovčie kiahne - infekční onemocnění ovcí působené poxviry. Projevuje se horečkou, nechutenstvím,…

 • Ovčí vrch

  Ovčí vrch, h. v Plzeňském kr., okr. Tachov, ve Stříbrské pahorkatině. Středisko nevolnického povstání 1680 v záp.…

 • ovčín

  ovčín, stav. zařízení určené k ustájení ovcí. Podle účelu se dělí na stáj pro ustájení bahnic, odchovnu jehnic,…

 • ovčina

  ovčina, kůže nebo kožešina z jehňat a dospělých ovcí domácích. Upravuje se stříkáním, barvením ap. Podle délky…

 • overal

  overal [ang.], pracovní obv. ochranný oděv (oblek), který spojuje kalhoty s vrchní částí (obv. blůzu s dlouhými rukávi)…

 • Overbeck

  Overbeck [óvrbek] Johann Friedrich, 3. 7. 1789 - 12. 11. 1869, něm. malíř; vedoucí um. skupiny nazarénů. Věnoval…

 • Overijssel

  Overijssel [óverejsel], provincie ve východním Nizozemsku; 3 325 km2, 1,12 mil. obyv.…

 • Overstone

  Overstone [ouvrstoun] Samuel Jones Loyd lord, 25. 9. 1796 - 17. 11. 1883, brit. ekonom, bankéř a polit. činitel;…

 • ověřování

  ověřování 1. log. verifikace, zjišťování formální správnosti nebo obsahové pravdivosti dané teorie či…

 • oves

  oves, Avena - rod jednoděložných rostlin z čeledi lipnicovitých. Je známo asi 80 druhů. Rostou hl. v mírných…

 • ovesné vločky

  ovesné vločky, naplocho slisovaná loupaná ovesná zrna. Používají se např. k přípravě ovesné kaše.

 • Ovidius

  Ovidius [ovídy-], Publius O. Naso, 43 př.n.l. - asi 18 n.l., římský lyrický a epický básník raného císařství.…

 • Oviedo město

  Oviedo [obje-], provinční m. v sev. Španělsku v Asturii ve stejnojmenné provincii; 184 500 obyv. (1982). Prům. ocelářský,…

 • Oviedo y Valdés

  Oviedo y Valdés [obje-] Gonzalo Fernández de, 1478 - 26. 6. 1557, špan. historik; od 1532 oficiální historiograf…

 • oviparie

  viz vejcorodost