Abecední rejstřík: oxi…

Hesla 31 - 60 z 61 nalezených

 • oxid manganičitý

  oxid manganičitý, MnO2, černá, ve vodě nerozpustná látka, v přírodě jako minerál burel. Využívá se jako…

 • oxid manganistý

  oxid manganistý, Mn2O7, temně zelenohnědá olejovitá látka oxidačních vlastností. Anhydrid kys. manganisté.…

 • oxid měďnatý

  oxid měďnatý, CuO, černá amorfní látka, v přírodě přítomna jako produkt zvětrávání měděných rud kupritu…

 • oxid měďný

  oxid měďný, Cu2O, červená, ve vodě nerozpustná kryst. látka; používá se k barvení skla na červeno.

 • oxid nikelnatý

  oxid nikelnatý [ny-], NiO, zelený prášek, nerozpustný ve vodě; má zásaditý charakter, a proto reaguje s kyselinami.…

 • oxid olovičitý

  oxid olovičitý, PbO2, hnědý prášek, nerozpustný ve vodě, rozpustný v kyselinách. Připravuje se oxidací olovnatých…

 • oxid olovnatý

  oxid olovnatý, PbO, slouč. dvojmocného olova s kyslíkem, známá ve dvou modifikacích: stabilní červené a metastabilní…

 • oxid seleničitý

  oxid seleničitý, SeO2, bílé lesklé jehličky, které na vzduchu vlhnou. Vzniká hořením selenu v proudu vzduchu.…

 • oxid selenový

  oxid selenový, SeO3, bezbarvá kryst. látka se silně oxidačními vlastnostmi; t.t. 118 °C. Ve vakuu sublimuje,…

 • oxid sírový

  oxid sírový, SO3, slouč. šestimocné síry s kyslíkem. Vyskytuje se ve třech modifikacích. V plynném stavu existuje…

 • oxid siřičitý

  oxid siřičitý, SO2, bezbarvý plyn ostrého dráždivého zápachu, který vzniká spalováním síry na vzduchu…

 • oxid sodný

  oxid sodný, Na2O, bílá látka, s vodou tvoří hydroxid. Připravuje se reakcí sodíku s peroxidem sodným Na2O2.…

 • oxid telluričitý

  oxid telluričitý, TeO2, bezbarvá kryst., ve vodě nerozpustná látka; znám ve dvou modifikacích, které mají…

 • oxid thoričitý

  oxid thoričitý, ThO2, bílý prášek, vznikající při hoření thoria na vzduchu; důležitý při výr. žárových…

 • oxid titaničitý

  oxid titaničitý [ty-], TiO2, za chladu bezbarvá, za tepla žlutá látka, nerozpustná ve vodě a zředěných kyselinách.…

 • oxid uhelnatý

  oxid uhelnatý, CO, bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, lehčí než vzduch; t.t. -204,0 °C, t.v. -191,5 °C. Ve vodě je…

 • oxid uhličitý

  oxid uhličitý, CO2, bezbarvý, nehořlavý plyn, těžší než vzduch. Za atmosférického tlaku sublimuje při -78,5…

 • oxid vápenatý

  oxid vápenatý, hov. též nehašené vápno či pálené vápno, žíravé vápno, CaO; bílá kryst. látka, ve vodě omezeně…

 • oxid zinečnatý

  oxid zinečnatý, ZnO, za obyčejné teploty bílá, v žáru kryst. látka; vyrábí se spalováním kovového zinku na vzduchu.…

 • oxid železitý

  oxid železitý, Fe2O3, červenohnědý prášek, v přírodě se vyskytuje jako hematit, který je důležitou…

 • oxid železnato-železitý

  oxid železnato-železitý, Fe3O4, černý, v kyselinách nerozpustný prášek; t.t. l 538 °C. Získává se…

 • oxid železnatý

  oxid železnatý, FeO, černá látka, v jemně práškované formě pyroforní.

 • oxidace

  oxidace [řec. + lat.], chem. reakce; odnímání elektronu atomům nebo atomovým skupinám působením oxidačního činidla…

 • oxidační tavení

  oxidační tavení, metalurgické zpracování rud neželezných kovů, při němž se v silně oxidační atmosféře pece…

 • oxidasy

  oxidasy [-áz-], enzymy ze skupiny oxidoreduktas. Katalyzují reakce, při nichž dochází k přenosu elektronů ze substrátu…

 • oxidimetrie

  oxidimetrie [-dy-, řec.], titrační metoda k stanovení redukujících látek měřením objemu spotřebovaného oxidačního…

 • oxidoreduktasy

  oxidoreduktasy [-áz-], velká skupina enzymů zahrnující dehydrogenasy, reduktasy, oxidasy a oxygenasy.

 • oxidový film

  oxidový film, vrstva vznikající na povrchu kovu anodickou oxidací. O. f. se dělí na filmy nespojité (porézní), které…

 • oxidy

  oxidy [řec.], kysličníky - binární slouč. kyslíku s jinými prvky, kde každý atom kyslíku je vázán přímo na atom…

 • oximy

  oximy [řec.], org. slouč. obecného vzorce R1R2C = NOH; připravují se nejčastěji z karbonylových slouč.…