Abecední rejstřík: pi…

Hesla 1 - 30 z 511 nalezených

 • PI

  PI, Písek.

 • Pi-jang-chu

  Pi-jang-chu (čín. Po Jen-Chu), †1882, jeden z vůdců povstání národnosti Chuej proti mandžuskému útlaku v sz. Cíně…

 • pia fraus

  pia fraus [lat.], zbožná lest, omluvitelný klam; jeho cílem je uchránit někoho starostí nebo strastí. Užívá se i…

 • piacenz

  piacenz [podle it. m. Piacenza], piacent, plaisant - geol . stratigraf. stupeň ml. pliocénu mediteránní oblasti…

 • Piacenza

  Piacenza [pjačenca], provinční město v Itálii v kraji Emilia-Romagna ve stejnojmenné provincii na Pádu, 61 m n.m.; 107…

 • Piaf Edith

  Piaf Edith, 19. 12. 1915 Paříž - 11. 10. 1963 Glacassier, vl.jm. Edith Giovanna Gassionová, fr. šansoniérka; její…

 • piaf odborně

  piaf [fr.], chod koní, vypracovaný systematickým jezdeckým výcvikem; jedna z figur špan. vysoké školy. P. je na místě…

 • Piaget

  Piaget [pjaže] Jean (William Fritz ), 9. 8. 1896 - 16. 9. 1980, švýc. psycholog; představitel psychol. strukturalismu,…

 • Pianchi

  Pianchi, 8.st. př.n.l., núbijský vládce sídlící v Napatě; využil oslabení eg. říše a podmanil si ji; zakl. XXV.…

 • pianino

  viz klavír

 • pianissimo

  pianissimo [-ny-, lat.], hud . velmi slabě. V.t. fortissimo.

 • piano

  piano [-já-, it.], hud . a) slabě, tiše; opak forte; b) klavír.

 • piano nobile

  piano nobile [pja- nó-, it.], hl. podlaží it. paláců (obvykle první patro), obsahující reprezentační sál, proto…

 • pianola

  pianola, mech. hud. hrací stroj, mech. klavír; lze měnit tempo a sílu tónů.

 • piaristé

  piaristé [lat.], círk. mužský řád řeholních kleriků; zal. 1597 v Římě s hl. účelem pedag. činnosti na školách…

 • piaristické školství

  piaristické školství [-ty-], vzdělávací systém organizovaný řádem piaristů, jehož zákl. byla výuka mládeže…

 • Piaseczno

  Piaseczno [pjaseč-], m. ve stř. Polsku ve vojvodství Warszawa; 23 900 obyv. (1983). Prům. spotřební, el. technický.

 • piassava

  piassava [port.< indiánské jaz.], tuhá, hrubá vlákna z listových řapíků nebo hl. žilek bočních lístků některých…

 • Piastovci

  Piastovci [pja-], nejst. pol. dyn. vládnoucí od 10.st. nazvaná podle legendárního Piasta (jeho dalšími nástupci podle…

 • Piastów

  Piastów [-tu-], m. ve stř. Polsku ve vojvodství Warszawa; 24 000 obyvatel (1983). Prům. gumárenský, akumulátorů.

 • Piatra Neamţ

  Piatra Neamţ [pja- neamc], m. v Rumunsku, adm. středisko judeţu Neamţ na Bistriţi; 110,186 obyv. (2004) srov. 99 200 obyv.…

 • Piauí

  Piauí [pjavi], členský stát v sv. Brazílii; 250 934 km2, 2,30 mil. obyv. (1980), hl.m. Teresina. Stát na SV Brazilské…

 • Piava

  Piava, it. Piave - ř. v sev. Itálii; dlouhá 220 km, povodí 4 100 km2, stř. roč. průtok v ústí 60 m2.s…

 • Piazzetta Giambattista

  Piazzetta [pjace-] Giambattista, 13. 2. 1682 - 28. 4. 1754, it. malíř; žák G. M. Crespiho, jedna z hl. osobností…

 • Piazzi

  Piazzi [pjaci] Giuseppe , 16. 7. 1746 až 22. 7. 1826, it. astronom; člen Král. spol. v Londýně. Sestavil katalogy…

 • Pic du Midi

  Pic du Midi [pik dy midy], vysokoh. hvězdárna (2 862 m n.m.) ve fr. Pyrenejích. Studuje zejm. sluneční korónu, světlo…

 • pic hora

  pic [-k, fr.], hora, vrchol.

 • pica

  pica [pajke, angl.], polygr. typometrická jed. vycházející z rozměru 1 palce; a) délkový rozměr 1/6 palce (cca…

 • Picabia

  Picabia [-kabja] Francis , 22. 1. 1879 až 30. 11. 1953, fr. malíř a grafik kubánského pův.; spolutvůrce a propagátor…

 • Picard Emile

  Picard [pikár] Emile Charles , 24. 7. 1856 - 11. 12. 1941, fr. matematik; člen Fr. AV (1889). Pracoval hl. v teorii…