Abecední rejstřík: pl…

Hesla 1 - 30 z 614 nalezených

 • PL

  viz programovací jazyk

 • PL-1

  PL-1, angl. Programming Language 1 - výpočetní tech. programový jazyk vyvinutý s úmyslem spojit charakteristické…

 • PL/M

  PL/M, výpočetní tech .programovacíjazykvytvořenýfirmou INTEL;vpodstatě strojově orientovaný jazyk s jednobitovými…

 • placebo

  placebo [lat.], farmakologický přípravek, který obsahuje pouze farmakologicky indiferentní látky, tj. neobsahuje účinné…

 • placení

  placení, peněžité plnění, úhrada peněžního závazku; může mít různou formu. V.t. platební nástroje; platební…

 • placenta

  placenta [lat.] 1. zool. plodový koláč, plodové lůžko - orgán samic většiny savců sloužící k látkové…

 • placentálové

  placentálové [lat.], Placentalia , Eutheria - nadřád savců. Zárodek se vyvíjí v děloze samice; výživu…

 • placentografie

  placentografie, lék. vyšetřovací metoda umožňující podáním vhodného radiofarmaka scintigraficky zobrazit uložení…

 • placet

  placet [lat., líbí se], svolení, schválení, potvrzení.

 • placka

  placka 1. zool . Alosa - rod ryb z čeledi sleďovitých. Obývají atlantské pobřeží Evropy a Sev. Ameriky.…

 • Placodermi

  Placodermi [-ko-mí, řec.], pancéřnatí vymřelá třída nejst. obratlovců s tělem krytým krunýřem ze dvou dílů,…

 • Placodontia

  Placodontia [-ko-ci-, řec.], plakodonti - vymřelá skupina výhradně mořských plazů živících se tvrdou potravou; s…

 • Placozoa

  Placozoa [-ko-, řec.], kmen nejjednodušších mořských mnohobuněčných organismů. Tělo jen 2 mm velké, skládá se…

 • pláč

  pláč, soubor psychogenně podmíněných fyziol. reakcí provázející subj. nepříznivě prožívané emocionální stavy…

 • plafond

  plafond [-on, fr.], strop nebo klenba zdobené štukem nebo malbou (freskou, popř. olejomalbou na upevněném plátně). Název…

 • plagiát

  plagiát [lat.], um., lit. nebo věd. dílo, při jehož tvorbě bylo použito díla jiného autora (zcela nebo zčásti) s…

 • plagiátor

  plagiátor, osoba, která napodobuje, doslovně přejímá cizí díla (např. literární či vědecká) bez uvedení původního…

 • plagiátorství

  plagiátorství, napodobování, doslovné přejímání díla (např. literární, vědecká) bez uvedení původního autora…

 • Plagiochila

  Plagiochila [řec.], kapraďovka - rod mechorostů z třídy játrovek. Habituálně připomíná listy některých kapradin,…

 • plagioklasy

  plagioklasy [řec.], souhrnný název izomorfní řady sodnovápenatých živců; rozšířené horninotvorné nerosty.

 • Plachá

  Plachá Lída, 24. 2. 1921 - 13. 10 1993, č. herečka; od 1948 členka ND. Z rolí: Hanička, Klásková, Bába

 • plachetka

  plachetka, velum - tenký blanitý obal zakrývající mladé plodnice hub. Praská při růstu plodnice, na níž zanechává…

 • plachetní loď

  viz plachetnice

 • plachetnice

  plachetnice, plachetní loď - loď větších rozměrů poháněná větrem působícím na soustavu plachet. P. se rozlišují…

 • Plachta Jindřich

  Plachta Jindřich, 1. 7. 1899 - 6. 11. 1951, vl.jm. Šolle, č. herec; člen Osvobozeného div. a ND. Těžiště jeho…

 • plachta lodní

  plachta, vodní dop . tkanina napínaná na stěžně, ráhna a stěhy, sloužící k pohonu plavidla větrem. Podle…

 • plachta pro seskok

  plachta pro seskok, prostředek pro nucenou evakuaci osob, používaný za určitých nouzových podmínek.

 • plachta skluzová

  plachta pro skluz, vyztužená plachta tunelového tvaru ke spouštění lidí z ohrožených výše položených míst.

 • plachtění

  plachtění, druh sportu využívající k pohybu různých tech. prostředků a větru jako hnací síly. Může jít o p.…

 • plachtoví lodi

  plachtoví lodi, souhrn plachet určených k pohonu lodi vzdušným proudem auspořádaných podle určitého systému.V.t.oplachtěnílodi;plachetnice.…