Abecední rejstřík: ps…

Hesla 1 - 30 z 162 nalezených

 • PS

  PS, Plzeň sever.

 • psací pero

  psací pero, psací náčiní umožňující psaní a kreslení tekutými barvivy (inkoust, tuš); obvykle z oceli, u plnicích…

 • psací stroj

  psací stroj, stroj používaný k mechanizaci písařských prací. Psací stroje se rozdělují na ruční a el. U ručních…

 • psaltérium

  psaltérium [řec.] 1. kniha žalmů, žaltář; 2. hud. středověký drnkací hud. nástroj, stavbou…

 • psamit

  psamit [řec.], jemnozrnný klastický sediment, sypký nebo zpevněný, odpovídající velikostí zrn 0,05-2 mm písku. Zpevněné…

 • Psammték I.

  Psammték I. Wahjebré. eg. panovník 664-610 př.n.l.; s lýdskou pomocí se zbavil asyrské nadvlády. Za P. I. a…

 • psamofilní

  psamofilní, psammofilní - pískomilný tj. např. organismus žijící převážně na písčitých půdách.

 • psamon

  psamon, psammon - a) písčité dno a pobřeží; b) písčité prostředí, v němž probíhá život organismů; c) soubor…

 • psanec

  psanec, 1. vyhnanec, člověk bez domova; 2. vyhoštěnec, člověk vypuzený ze společnosti, štvanec. Původ…

 • psaní mě/mně

  Při psaní mě/mně vycházíme z tvaru přídavného jména. Pokud ve slovu písmeno n bylo, tak se z něj neztrácí:…

 • psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě

  bje- píšeme, pokud se spojuje předpona ob- se slovním kořenem, který začíná na je-, např. objezd, objednat,…

 • psaní u, ú, ů

  Písmeno ú (u s čárkou) se píše: na začátku slov, např. úkol, údiv, úspěch, úroda, úrodný, úmysl,…

 • psárka

  psárka, Alopecuruis - rod jednoděložných rostlin z čeledi lipnicovitých. Známo asi 20 druhů. V ČR a SR se vyskytují…

 • Psaronius

  Psaronius [-ny-, lat.], psaronie - rod vyhynulé stromovité kapradiny vysoké až přes 10 m, s kmenem. s řadou pentlicovitých…

 • Psáry

  Psáry, obec ve Středoč. kr., okr. Praha-západ; 1 305 obyv. (2001). Prům. cihlářský.

 • psefit

  psefit [řec.], hrubozrnný klastický sediment, sypký nebo zpevněný, s velikostí zrn nad 2 mm. Zpevněné p. jsou slepence.…

 • Psellos

  Psellos Michael, 1018-1078 nebo 1096 či 1097, byz. učenec-polyhistor, státník a spisovatel. Za vlády Konstantina…

 • Psenička

  Psenička Václav, 26. 10. 1906 až 25. 9. 1961, český vzpěrač; dvojnásobný držitel stříbrné medaile v kategorii…

 • pseudo-

  pseudo- [řec.], první cást složených slov s významem nepravý, lživý, klamný, vymyšlený (pseudonym), u stavebních…

 • pseudoalela

  pseudoalela, gen v těsném vazbovem strukturním i funkčním vztahu s jiným genem; při hybridolog. analýze se jeví jako…

 • pseudoartróza

  viz pakloub

 • pseudobazilika

  pseudobazilika, kř. chrám různě vysokých lodí pod společnou střechou (tzv. dvouspádovou) se střední lodí osvětlenou…

 • pseudobradlo

  pseudobradlo, geol. orograficky vyčnívající tvrdá součást "bradlového obalu" podobná bradlu.

 • pseudočernozem

  pseudočernozem, polygenet. půda, kde mocný horizont A se vyvinul z pův. lesní půdy (zpravidla illimerizované) změnou…

 • pseudodemence

  pseudodemence, Ganserův syndrom nevědomě účelová abnormální reakce hysterické osobnosti na uvěznění; imituje demenci.…

 • Pseudodionysius Areopagita

  Pseudodionysius Areopagita [-nýz-], 5. nebo zač. 6.st., kř. myslitel; představitel pozdní patristiky. Někteří badatelé…

 • pseudoepigrafy

  pseudoepigrafy, písemné památky z okruhu žid. intestamentální liter. (tj. z období mezi Starým a Novým zákonem),…

 • pseudoglejové půdy

  pseudoglejové půdy, skupina půd, u kterých nastává během půdotvorného pochodu střídavé zamokření srážkovou…

 • pseudograf

  pseudograf, zobecnění neorientovaného grafu, v němž se připouští, aby některé uzly byly spojeny větším počtem…

 • pseudogravidita

  pseudogravidita [-dy-], pseudograviditas - lék. domnělé těhotenství vyvolané představou o početí danou…