Abecední rejstřík: pu…

Hesla 1 - 30 z 299 nalezených

 • PU

  PU, Pardubice.

 • Pu-abi

  Pu-abi, sumerky též Šubat (angl. transl. Shubad) kolem pol.3.tis. př.n.l., sumerská královna, jejíž…

 • puberta

  puberta [lat.], období dospívání (od 11-12 do 14-15 let) spojené s pohlavním dozráváním a změnami v duševním (rozumovém)…

 • pubický

  pubický (nespisovně z angl. pubic), stydký, např. hov. pubická kost (též pubické ochlupení - o. v oblasti…

 • Pubička

  Pubička František, 19. 8. 1722 Chomutov - 5. 6. 1807 Praha,

 • public relations

  public relations [pablik rilejšnz, angl., vztahy k veřejnosti], též ang. zkr. PR [píár] - cílevědomé ovlivňování…

 • Public School

  Public School [pablik skúl, obč. škola], brit. chlapecká internátní stř. škola; charakterem blízká Grammar School.…

 • publicistický film

  publicistický film, typ tzv. neuměleckého filmu, převážně dokumentu, zabývajícího se především aktuálními polit.,…

 • publicistický jazyk

  publicistický styl jazyka, funkční jaz. styl, uplatňující se v projevech psaných i mluvených; výběr slov, větná…

 • publicistika

  publicistika [-ty-, něm.< lat.], žurnalistická, popř. spisovatelská činnost informující veřejnost o časových otázkách…

 • publikace

  publikace [lat.] 1. dílo zveřejněné, vydané tiskem. - Druhy p.: neperiodické (jednorázově vydané), periodické…

 • publikáni

  publikáni [lat.], nájemci daní a podnikatelé státních dodávek ve starověkém Římě, většinou příslušníci jezdeckého…

 • publikum

  publikum [lat.], veřejnost, obecenstvo, posluchacstvo.

 • Publilius Syrus

  Publilius Syrus, [-blí-] l .st. př.n.l., autor lat. mimů a herec; pův. otrok ze Sýrie. Zachovaný výbor sentencí z jeho…

 • Pucará

  Pucará [-kara], obřadní středisko na sev. břehu jezera Titicaca (Peru); datováno do období kolem přelomu letopočtu.…

 • Puccini

  Puccini [-číny] Giacomo, 22. 12. 1858 až 29. 11. 1924, it. skladatel; představitel verismu. Jeho opery (Manon…

 • Puccinia

  Puccinia [-kcíny-, lat.], rod stopkovýtrusých hub z řádu rzí; biotrofní paraziti vyšších rostlin, u kterých působí…

 • Pucelle

  Pucelle [pisel] Jean, †1334, fr. iluminátor činný ve druhé čtvrtině 14.st. v Paříži; v jeho tvorbě se mísí…

 • pucflek

  pucflek, řidč. pucák - voj. slang důstojnický slucha v armádě Rakouska Uherska. V českých zemích funkce…

 • pucolánový cement

  pucolánový cement [podle it. města Pozzuoli], hydraulické práškové pojivo vyráběné mletím portlandského slínku…

 • puč

  puč [z něm. Putsch], násilný státní převrat zpravidla reakčního zaměření, organizovaný a provedený malou skupinou…

 • Pučanka

  Pučanka, vápencový kopec u Horažďovic v Plzeňském kr., okr. Klatovy. Od 1948 státní přír. rezervace, 24,77 ha: bohatá…

 • Púček

  Púček Ever, *21. 12. 1931, sl. malíř. Mal. dílo, inspirující se prostředím sl. venkova a vzpomínkami z dětství,…

 • pučení

  pučení, gemace - 1. biol. způsob nepohlavního rozmnožování organismů tvorbou pupenu, z něhož vzniká…

 • pud jednotka

  pud [rus.], stará rus. jed. hmotnosti; 1 pud = 16,38 kg.

 • pud obecně

  pud, pud, motivační činitel představující tendenci k uspokojení určité potřeby organismu (synonymum potřeby);…

 • půda

  půda 1. zeměd. svrchní zvětrávající vrstva zemské kůry, skládající se z rozmělněných a chem. pozměněných…

 • puding

  puding [angl.], potr. výrobek z pudingového prášku (připraveného z mléka, mouky, cukru, želatiny a chuťových přísad),…

 • pudl

  pudl, [něm.], st. skupina pův. loveckých plemen psů, v souč. chovaných jako psi společenští. Srst je jemná, hustá,…

 • pudlovací pec

  pudlovací pec, plamenná hut. pec pro pudlování.