Abecední rejstřík: py…

Hesla 1 - 30 z 132 nalezených

 • PY

  PY, Praha východ.

 • Pydna

  Pydna, ant. m. v sev. Řecku; 168 př.n.l. porazil v bitvě u P. řím. vojevůdce Aemilius Paullus mak. krále Persea. Bitva…

 • pyelitida

  pyelitida [-tý-, řec.], pyelitis - zánětlivé onemocnění pánvičky ledvinné. Samostatně se vyskytuje vzácně,…

 • pyelografie

  pyelografie [řec.], pyelographia - rtg. vyšetření dutého systému ledviny zavedením cévky z měchýře močového…

 • pyelonefritida

  pyelonefritida [-tý-, řec.], pyelonephritis - zánětlivé onemocnění ledvinné pánvičky a vmezeřené tkáně…

 • pyeloskopie

  pyeloskopie [řec.], pyeloscopia - lék. vyšetřovací metoda, při které lze pozorovat dutý systém ledvin. Provádí…

 • pyémie

  pyémie [řec.], pyaemia. septikopyémie - přítomnost bakterií v krvi ve shlucích nebo v úlomcích infikovaného…

 • pygidium

  pygidium [-dy-, lat. + řec.], zool. a) štítek kryjící konec těla hmyzu, např. brouků; b) ocasní štít trilobitů.…

 • Pygmalión

  Pygmalión, foinický král; bratr Didony, mytické zakladatelky Kartága.

 • pygmé

  pygmé [řec.], starořec. pěstní zápas. Ruce a předloktí zápasníka byly opásány řemením (lat. caestus). V době…

 • Pygmejové

  Pygmejové [řec. pygmáios, velký jako pěst], trpasličí obyv. tropické Afriky, antr. příbuzné se Sany a Khoiny. Tvoří…

 • pygostyl

  pygostyl [řec.], srostlý rudiment několika posledních ocasních obratlů u ptáků.

 • pych

  pych, ničení, poškozování nebo odcizování užitkových rostlin v lese nebo na poli (p. lesní, polní). Podle č. a…

 • pýchavička

  viz Lycogala

 • pýchavka

  pýchavka, Lycoperdon - rod stopkovýtrusých hub z třídy břichatek. V mládí jsou jedlé. Známo několik druhů.…

 • pyj

  pyj, penis, falus, phallus - mužský pohlavní úd. Skládá se ze dvou párových a jednoho nepárového topořivého…

 • pyknický typ

  pyknický typ [-ny-], typ eurysomní, brachymorfní, laterální - široký typ tělesné stavby člověka. Hl. znaky: relat.…

 • pyknida

  pyknida [-ny-, řec.], dutá plodnice hub vzniklá nepohlavně, na jejíž vnitřní straně se tvoří konidie.

 • pyknik

  pyknik, tělesný typ člověka podle E. Kretschmera, který se vyznačuje tím, že má postavu spíše zavalitou, měkké…

 • pyknit

  pyknit [-ny-, řec.], stébelnatá odrůda topasu z cínovcových nalezišť.

 • pyknometr

  pyknometr [řec.], skleněná nádobka upravená tak, že v ní lze uzavřít vždy přesně stejný objem kapaliny; slouží…

 • pyknospory

  pyknospory [řec.], konidie hub vzniklé v pyknidě.

 • pyknóza

  pyknóza [řec.], pycnosis - poškození jádra buněčného; přestává být patrná jeho charakteristická struktura,…

 • pyl

  pyl, pollen - velmi drobné haploidní, na začátku vývoje jednobuněčné útvary (mikrospory) semenných rostlin,…

 • pylon

  pylon [řec.] 1. stav. věžová nástavba mostního pilíře (obvykle ocelová), portálového tvaru, která…

 • pylová analýza

  pylová analýza, pracovní metoda v palynologii.

 • pylová láčka

  pylová láčka, tubulus pollinicus - samčí gametofyt semenných rostlin ve tvaru útlého vlákénka, které vyrůstá…

 • pylová ryma

  viz senná rýma

 • pynta

  pynta, špatný pravopis. Zkuste - pinta česká, pint objem. - a) pinta [fr.], stará č. jed. objemu tekutin a sypkých…

 • pyocyanin

  pyocyanin [-ný-, řec.], chromoparní (difundující do půdy) barviva (pigmenty) produkované bakterií Pseudomonas aeruginosa.