Abecední rejstřík: vyp…

Hesla 1 - 30 z 46 nalezených

 • výpad

  výpad, způsob vojskového průzkumu prováděný v přímém dotyku s nepřítelem s cílem získat zajatce, dokumenty, vzory…

 • vypadávání vlasů

  vypadávání vlasů, defluvium, effluvium - dynamický proces výměny vlasů závislý na zevních podmínkách a celkovém…

 • výpalky

  výpalky, potravinářství vodnatý zbytek po oddestilování alkoholu ze zkvašených tekutin, zejm. lihovarských,…

 • výpalné

  výpalné, v období pozdního středověku a zač. novověku název pro násilné vymáhání určité fin. sumy nebo jiných…

 • výpar vody

  výpar vody, přestup vodní páry do atmosféry odtrháváním rychle se pohybujících molekul H2O z povrchu vody,…

 • výparník

  výparník a) součást chladicího zařízení, v němž se vypařuje teplem odebíraným okolí kapalné chladivo, které…

 • výparoměr

  výparoměr, evaporimetr, atmometr - přístroj k měření výparu vody (množství vody vypařené do vzduchu za jed. času…

 • vypařování

  vypařování, evaporace - přechod látky ze skupenství kapalného do plynného. V. probíhá za každé teploty a spotřebovává…

 • výpažnice

  výpažnice, pažnice - a) ocelová trouba, která zajišťuje vrt v nesoudržné zemině před zavalením; b) ocelová trouba,…

 • výpažnicová pilota

  výpažnicová pilota, sloup betonovaný do tenké výpažnice, která v zemině zůstává. Výpažnice se do zeminy razí…

 • vypíchaná keramika

  vypíchaná keramika [podle vpichů - techniky výzdoby], pásková keramika - archeol. kultura ml. neolitu (1.pol. 4.tis.…

 • vypínač

  vypínač, spínač, kterým lze zapnout a vypnout el. obvod při zatížení. Rozeznává se: v. ruční (stiskací, pákový,…

 • vypírání

  vypírání, proces probíhající při zpracování fot. materiálů, kdy materiál je vypírán vodou, která odstraňuje…

 • výplach při vrtání

  výplach při vrtání, hor . odvádění vrtné drti z ústí vrtu výplachem vody, suchou pěnou nebo odsáváním.…

 • výplachové čerpadlo

  výplachové čerpadlo, pístové nebo plunžrové čerpadlo, které dopravuje do vrtu tlakovou vodu pro vyplachování uvolněné…

 • výplatné

  výplatné, filat . poštovní poplatky vybírané při podání zásilky k poštovní dopravě.

 • výplatní Hradčany

  výplatní Hradčany, jedna z prvních československých pošt. známek, vydaná 18. 12. 1918, výplatní Hradčany v nominální…

 • výplatní otisk

  viz frankotyp

 • výplatní schopnost

  výplatní schopnost, filat. schopnost výplatních poštovních cenin, zejm. známek a otisků výplatních strojů,…

 • výplň datová

  výplň, výplněk - výpočetní tech . prázdné, nic neznamenající znaky připojované na konec zprávy (bloku)…

 • výplň zubní

  výplň zubní, plomba - náhrada chybějících tkání zubu po odstranění zubního kazu a po úpravě dutiny (kavity),…

 • výplněk

  výplněk 1. polygr . písmový v. v kovové sazbě, netisknoucí sazební materiál o šířce 1 bodu až čtverčíku…

 • výplňkové úhly

  viz doplňkové úhly

 • výplňový beton

  výplňový beton, beton, který nemá konstrukční funkci; jeho účelem je např. tvořit izolační výplň (lehký beton)…

 • vyplývání

  vyplývání, log . výrok; formule F vyplývá z axiómů daného kalkulu a z dané množiny premis, když při…

 • výpočet odborně

  výpočet, výpočetní tech . proces, jehož cílem je stanovení konkrétního výsledku naznačeného početního…

 • Výpočet počtu procent

  Výpočet počtu procent, značka p - známe z (základ) a c (procentovou část): 1% = z : 100…

 • Výpočet procentové části

  Výpočet procentové části c - známe z (základ) a p (počet procent): 1% = z : 100 (jedno…

 • výpočet výměr

  výpočet výměr, určení plochy libovolného mnohoúhelníka analytickou nebo graf. metodou. Analytický výpočet se provádí…

 • Výpočet základu procent

  Výpočet základu procent, značka z - známe c (procentovou část) a p (počet procent): 1% = c