Abecední rejstřík: vyp…

Hesla 31 - 46 z 46 nalezených

 • výpočetní prostředky

  výpočetní prostředky, souhrn prostředků a pomůcek (strojů, přístrojů, tabulek, nomogramů) určených k usnadnění,…

 • výpočetní středisko

  výpočetní středisko, pracoviště vybavené počítači a dalšími tech. prostředky pro zpracování dat v různých…

 • výpočtové požární zatížení

  výpočtové požární zatížení, údaj vyjadřující teor. intenzitu požáru. Je dán množstvím hořlavých materiálů…

 • výpočtové prostředky

  výpočtové prostředky, prostředky programového a tech. vybavení počítače umožňující výpočet daného souboru…

 • výpotek

  výpotek, chem. odlučování některých látek z výbušiny a jejich migrace k povrchu náložek, např. v. nitroglycerinu,…

 • výpověď

  výpověď 1. a) právo procesní sdělení o průběhu nebo jiných okolnostech události, která je předmětem řízení…

 • výpověď pracovního poměru

  výpověď pracovního poměru, podle čs. prac. práva jednostranný práv. úkon účastníka prac. poměru směřující…

 • výpovědní dynamičnost

  výpovědní dynamičnost, komunikativní dynamičnost - jaz . míra, s níž jednotlivé složky sdělení přispívají…

 • Výprachtice

  Výprachtice, obec v Pardubickém kr., okr. Ústí nad Orlicí; 931 obyv. (2001). Prům. el.technický.

 • výprask

  výprask, bití, potrestat bitím, ranmi (holí, bičem či důtkami). V.t. výpraskový patent.

 • výpraskový patent

  výpraskový patent, něm. Prügelpatent - právní norma policejně násilnického charakteru z 1854, která s menšími změnami…

 • vyprávění

  vyprávění, pojem, jímž se označuje zobrazování děje slovními (řečovými, jazykovými) prostředky; v širším…

 • výprosa

  výprosa, lat. precarium - v řím. právu půjčka věci do odvolání; za feud. dočasné požívací právo k nemovitosti.…

 • výpůjčka

  výpůjčka, práv. vztah zal. smlouvou o v., jíž se půjčitel zavazuje přenechat vypůjčiteli věc určenou individuálně…

 • vypuklý

  viz konvexní

 • výpust

  výpust a) v. spodní, zařízení k vypouštění vody z nádrží; b) v. dešťová, boční přepad ve stoce pro odvedení…