Abecední rejstřík: vý…

Hesla 1 - 30 z 645 nalezených

 • VY

  VY, Vyškov.

 • výbava

  výbava, drobnější věci (šaty, prádlo), které rodiče dávají dceři při uzavření sňatku. Souč. čs. platné právo…

 • vybavení

  vybavení, psychol . paměťový proces navazující na procesy vštěpování a zapamatování určitého materiálu…

 • výběh

  výběh, ohrazená nezastřešená plocha pro volný pohyb zvířat mimo vlastní stáj. Výběh je zpravidla měkký, travnatý,…

 • vyběhlice

  vyběhlice, vykvetlice - dvouletá rostlina vytvářející již v prvním roce života lodyhu s květy, např. řepa. Příčinou…

 • vybělení půdy

  vybělení půdy, vyplavení minerálních slouč., hl. železitých, z půdního profilu. Půdní profil se vyluhováním…

 • výběr

  výběr, selekce 1. biol . rozdílná reprodukce jedinců s rozdílnými genotypy, která vede ke změnám v…

 • výběrová pravidla

  výběrová pravidla, kvantová teorie pravidla určující možné kvantové přeskoky mezi stacionárními stavy atomů,…

 • výběrový efekt

  výběrový efekt, jev vznikající tím, že při studiu daného souboru se z obj. příčin preferují prvky určitých vlastností.…

 • výběrový příjem

  výběrový příjem, radiotech . diverzity - souč. příjem zprávy několika přijímači. Na výstup se přivádí…

 • vybírač

  vybírač, stroj k mech. vybírání senáže ze senážních věží. Senáž se vybírá buď spodem (v. spodní), nebo vrchem…

 • Vybíral

  Vybíral Břetislav , *16. 1. 1955, č. violoncellista; od 1984 člen Janáčkova kvarteta.

 • výboj

  výboj, průchod el. proudu ionizovanými plyny a parami zprostředkovaný pohybem volných elektronů a iontů za působení…

 • výbojka

  výbojka, umělý světelný zdroj, u něhož světlo vzniká při el. výboji v plynech nebo v kovových parách nebo v jejich…

 • výbor ministrů

  výbor ministrů, v Rusku 1802-1906 nejvyšší poradní orgán cara; od 1872 rovněž nejvyšší cenzurní úřad země.…

 • Výbor na obranu republiky

  Výbor na obranu republiky, Výbor obrany republiky - neoficiální orgán, vytvořený 21. 9. 1938 skupinou poslanců čs.…

 • Výbor národního osvobození

  Výbor národního osvobození, Comitato di liberazione nazionale, CLN - vrcholný reprezentant protifašist. odboje a nár.…

 • Výbor OSN pro mírové využití mořského dna

  Výbor OSN pro mírové využití mořského dna, orgán Valného shromáždění OSN, zal. 1968 k vypracování práv. norem,…

 • Výbor OSN pro využití kosmického prostoru k mírovým účelům

  Výbor OSN pro využití kosmického prostoru k mírovým účelům, orgán Valného shromáždění OSN, zal. 1959; jeho úkolem…

 • Výbor pro odzbrojení

  Výbor pro odzbrojení, mez. orgán vytvořený mimo rámec OSN k projednávání otázek odzbrojení se sídlem v Ženevě;…

 • Výbor pro pomoc demokratickému Španělsku

  Výbor pro pomoc demokratickému Španělsku, sdružení vytvořené v říjnu 1936 hnutím solidarity se špan. republlikány…

 • Výbor pro vnitřní bezpečnost

  viz Výbor pro vyšetřování neamerické činnosti

 • Výbor pro vyšetřování neamerické činnosti

  Výbor pro vyšetřování neamerické činnosti, Committee on Un-American Activities - význ. nástroj vnitřní polit. vlády…

 • Výbor veřejného blaha

  Výbor veřejného blaha, za fr. revoluce konce 18.st. volený výkonný orgán Konventu. 6. 4. 1793 vytvořen první výbor…

 • Vyborg

  Vyborg, dříve Viipuri, m. v Rusku, u Finského zálivu, 81 000 obyv. (1991). Prům. stroj., potr.

 • vyborská operace

  vyborská operace, ofenzíva leningradského frontu (gen. L. A. Govorov) na Karelské šíji 10. 6. - 20. 6. 1944. V urputných…

 • Vybrané britské, americké a britsko-americké jednotky

  Vybrané britské (UK), americké (US) jednotky a britsko-americké (bez označení) jednotky, název, značka, převod na…

 • výbrus

  výbrus 1. geol . tenký řez (destička) horniny, minerálu nebo fosilie (asi 0,02 mm), určený pro mikroskopický…

 • výbuch

  výbuch 1. exploze - náhlé uvolnění energie, spojené obvykle se vznikem tlakových nebo rázových vln. Chem. v. se dělí…

 • výbušiny

  výbušiny, látky schopné vyvinout náhlý vysoký tlak rychlou chem. reakcí za vzniku velkého objemu horkých plynů.…