Abecední rejstřík: vý…

Hesla 61 - 90 z 645 nalezených

 • výdušná jáma

  výdušná jáma, hor . vertikální důlní dílo, kterým se odvádějí větry z dolu.

 • vyfikundace

  vyfikundace, [slang., nesp., hov.] vylepšení, chytré řešení, "vychytávka." Odtud vyfikundovat - chytře vyřešit.

 • vyfouknutí rány

  vyfouknutí rány, hor . selhání trhací práce. Vzniká tím, že při odpálení nálože většina plynů vzniklých…

 • výfučna

  výfučna, dmyšná trubice - hut . duté kuželovité těleso, jímž se dmýchá do vysoké pece horký vysokopecní…

 • výfuk

  výfuk, hut . vývod vzduchu, plynů a par z dutiny slévárenské formy.

 • výfuk motoru

  výfuk motoru, část pracovního cyklu spalovacího motoru, při níž odcházejí zplodiny hoření z válce. V.t. tlumič…

 • výfuková plocha

  výfuková plocha, požárnictví část obvodového nebo střešního pláště, která se při výbuchu uvolní a…

 • vyfukování

  vyfukování, slévárenství postup při výr. slévárenských jader, popř. forem, při němž se jádrové nebo…

 • vyfukování termoplastů

  vyfukování termoplastů, způsob tvarování dutých výrobků, např. lahví nebo kanystrů. Plastový polotvar (tvarový…

 • výfukové potrubí

  výfukové potrubí, potrubí pro odvod plynů a par od strojů (parních nebo spalovacích motorů) nebo tekutin od strojních…

 • Vygotskij

  Vygotskij Lev Semjonovič, 17. 11. 1896 až 11. 6. 1934, ruský psycholog a pedagog; prof. univ. v Moskvě. Zabýval…

 • vyhasínání

  vyhasínání, extinkce - proces eliminace určité reakce v situaci, kdy nedochází k jejímu zpevňování (posilování),…

 • vyhlazovací politika nacistů

  vyhlazovací politika nacistů, cílevědomá a dlouhodobá zločinná činnost nacistů zaměřená na vyhlazení celých…

 • vyhledávací zásada

  vyhledávací zásada, procesní zásada, podle níž je shromažďování podkladů pro rozhodnutí především povinností…

 • vyhledávání

  vyhledávání 1. právo forma přípravného trestního řízení; v. provádějí orgány SNB, v ozbrojených silách…

 • Vyhlídal Jan

  Vyhlídal Jan, 27. 4. 1861 - 18. 6. 1937, č. prozaik, slezský a hanácký národopisný sběratel, kulturní historik…

 • Vyhlídal Oldřich

  Vyhlídal Oldřich, *4. 1. 1921, č. básník a překl. Autor milostné a reflexívní lyriky (výbor Prosby o milost),…

 • Vyhlídal Zdeněk

  Vyhlídal Zdeněk , *21. 4. 1934, č. prozaik. Zobrazuje zejm. citové problémy mladých lidí (Přelud , Zatmění…

 • vyhnanství

  vyhnanství, dlouhodobý dobrovolný nebo nucený pobyt mimo domov z jakýchkoliv důvodů (náb., polit. nebo útěk před…

 • Vyhne

  Vyhne, obec ve Stredosl. kr., okr. Žiar nad Hronom, na Z Štiavnických vrchů; l 916 obyv. (1980). Prům. stroj.,…

 • výhoda

  výhoda, angl. advantage - v tenise stav hry následující po shodě; získá-li hráč, který má v., další bod, vyhrává…

 • vyhodnocovací přístroj

  vyhodnocovací přístroj, přístroj, na kterém se realizuje převod středové projekce (v níž jsou pořízeny měřické…

 • Výhon

  Výhon, nejvyšší h. Dyjsko-svrateckého úvalu, 355 m n.m.; z třetihorních písků, jílů, vápenců. Oblý vrch s vinicemi.…

 • výhonek

  výhonek, frons - a) stonek vyšších rostlin s listy a úžlabními pupeny (prýt); b) lodyžka s lístky u mechorostů.…

 • Vyhovskij

  Vyhovskij Ivan Jevstafjevič , †1664, ukr. hetman 1657-59; usiloval o upevnění feud. vztahů, krutě potlačil lid.…

 • výhrada vlastnictví

  výhrada vlastnictví, ustanovení v kupní smlouvě, podle něhož vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího až…

 • výhradní prodej

  výhradní prodej, závazek dodavatele, podle něhož bude zboží uvedené ve smlouvě dodávat pro stanovenou oblast jen…

 • výhrubník

  výhrubník, tří- nebo čtyřbřitý nástroj se zuby ve šroubovici pro další obrábění vrtaných děr. V. se vyrábějí…

 • vyhrubování

  vyhrubování, způsob dokončovacího obrábění vrtaných děr. Provádí se výhrubníkem obdobným způsobem jako vrtání.…

 • výhrůžka bezprávná

  viz vis compulsiva