Abecední rejstřík: xe…

Hesla 31 - 33 z 33 nalezených

  • Xerxes arménský

    Xerxes, král v západní Arménii; 212 př.n.l. dobyl Antiochos III. jeho sídlo (hrad Arsamosata), donutil ho platit tribut…

  • Xerxes I.

    Xerxes I., 484 - 465 př.n.l., achajmenovský vládce, nástupce Dareia I.; potlačil povstání v Egyptě, podnikl tažení…

  • Xerxes III.

    Xerxes III., syn Artaxerxa I., na konci 424 př.n.l. po smrti rodičů prohlášen perským velkokrálem, ale po 45 dnech ho…