Abecední rejstřík: je…

Hesla 1 - 30 z 378 nalezených

 • Jean de Cambrai

  Jean de Cambrai [žan de kambre], †1438, fr. sochař; žák A. Beauneveua. Cinný v Courtrai, Cambrai a pro vévodu z Berry…

 • Jean de Liège

  Jean de Liège [žan de ljéž], Hennequin de la Croix de Liège, †1382, vlámský sochař; mramorové a alabastrové náhrobky…

 • Jean Paul

  Jean Paul [žan pol], 2l. 3. 1763 až 14. 11. 1825, vl.jm. Jean Paul Friedrich Richter, něm. prozaik, publicista a pedagog.…

 • Jeanmaireová

  Jeanmaireová [žanméro-] Renée , *29. 4. 1924, zvaná Zizi J., fr. tanečnice; 1939-42 členka Pařížské opery,…

 • Jeanne d'Arc

  viz Jana z Arku

 • Jeans

  Jeans [džínz], sir James Hopwood . 11. 9. 1877 - 16. 9. 1946, brit. fyzik a astrofyzik. Zabýval se energií hvězd,…

 • Jeansova hmotnost

  Jeansova hmotnost, min. hm. oblaku mezihvězdné hmoty, pro kterou může gravitační síla překonat vnitřní tlak a vytvořit…

 • Jeansova teorie

  Jeansova teorie, st. kosmogonická hypotéza, podle níž planety sluneční soustavy vznikly tak, že v blízkosti Slunce…

 • Jeansovo kritérium

  Jeansovo kritérium, nutná podmínka při vzniku hvězd z mezihvězdného oblaku; gravitační kontrakce musí převýšit…

 • Jebeleanu

  Jebeleanu Eugen . *24. 4. 1911, rumunský básník, publicista, překl.; člen Rumunské AV. Autor angažované poezie…

 • Jebus

  Jebus, bibl. označení pův. kananejské citadely stojící podle pověstí na pahorku Ofel v místech dnešního Jeruzaléma.…

 • ječmen

  ječmen, Hordeum - rod jednoděložných rostlin z čeledi lipnicovitých. Známo asi 27 planě rostoucích druhů na…

 • ječné zrno

  viz hordeolum

 • jed hadí

  jed hadí, produkt jedových žláz. Viz jed obecně.

 • jed obecně

  jed, ang. poison [poizn] příp. venom [venem] - látka rostl., živoč. nebo nerostného pův., popř. připravená…

 • Jedenáctík

  Jedenáctík Vladimír, 18. 7. 1905 Brno - 9. 8. 1980 Praha, č. operní pěvec (bas); od 1926 člen Zemského div.…

 • jedenáctiletý cyklus

  viz sluneční cyklus

 • jedenáctková zkouška

  jedenáctková zkouška, postup k ověření správnosti výpočtu při počítání s přirozenými čísly. Každé číslo…

 • jedinečnost

  jedinečnost, log . jeden ze zákl. problémů reprezentační teorie měření : zjištění míry jedinečnosti numerických…

 • jedlá soda

  jedlá soda, užívací soda, natriumbikarbonát - hydrogenuhličitan sodný, bílý prášek ve vodě rozpustný; vodný roztok…

 • jedlá sůl

  viz kuchyňská sůl

 • jedle

  jedle, Abies - rod jehličnatých dřevin z čeledi borovicovitých; známo asi 40 druhů, rozšířených na sev. polokouli.…

 • Jedlička

  Jedlička Alois, *20. 6. 1912, č. jazykovědec; prof. UK. Zabýval se zvl. spisovným č. jazykem (Spisovný jazyk…

 • Jedlička Antonín

  Jedlička Antonín, *18. 2. 1923, č. herec; od 1948 um. vedoucí Souboru strýčka Jedličky. Věnuje se nejmenším…

 • Jedlička Benjamin

  Jedlička Benjamin, 4. 11. 1897 - 26. 4. 1967, č. lit. historik a kritik, překl. a prozaik. Radu studií věnoval…

 • Jedlička Dalibor

  Jedlička Dalibor, *23. 5. 1929, č. operní pěvec (bas); od 1960 člen ND. Vyniká zejm. v operních dílech B. Smetany…

 • Jedlička Ivan Milan

  Jedlička Ivan Milan, *3. 1. 1931, č. novinář a publicista. Jeho tvorba úzce souvísí s novinářskou profesí…

 • Jedlička Josef

  Jedlička Josef, 16.3. 1927 - 5.2. 1990, č. spisovatel, publicista a esejista České typy. Autor autobiografického…

 • Jedlička Rudolf lékař

  Jedlička Rudolf, 20. 2. 1869 - 26. 10. 1926, č. lékař, chirurg; prof. UK. Zakl. školy pro voj. invalidy (1915).…

 • Jedlička Rudolf zpěvák

  Jedlička Rudolf, *22. 1. 1920, č. operní pěvec (baryton), operní režisér a pedagog; od 1949 člen ND, stálý…