Abecední rejstřík: nù…

Hesla 1 - 30 z 138 nalezených

 • nuance

  nuance, fr. [nyanse] odstín, odstíněnost; kniž. jemný rozdíl.

 • nubbin

  nubbin [lat.], malý skalní zbytek zůstávající po odnosu zvětralin ronem. Vyčnívá na povrchu pedimentů.

 • Nubet

  Nubet, Ombos - staroeg. ,,Zlaté město" ležící na vých. břehu Nilu 40 km na S od Asuánu; chrám z doby Ptolemaiovců.…

 • Núbie

  Núbie, hist. území rozkládající se v dnešním již. Egyptě a sev. Súdánu. O ovládnutí N. ve starověku usilovala,…

 • Núbijci

  Núbijci, národnost v sev. Súdánu a již. Egyptě, část v horách Kordofánu (celkem asi l,5 mil. osob); přímí potomci…

 • Núbijská poušť

  Núbijská poušť, v sev. Africe mezi Nilem a Rudým mořem, převážně v Súdánu. Je to plošina vysoká 350 až 1 000…

 • núbijské umění

  núbijské umění, umění oblasti v sv. Africe na Nilu (od Čhartúmu po Asuán). Civilizace zde rozvíjena pod eg. vlivem.…

 • nubuk

  nubuk [angl.], obvykle barvená chromitá useň, jemně vybroušená od líce. Vyrábí se z hověziny nebo vepřovice. Používá…

 • nucellus

  nucellus [lat.], pletivné jádro; pletivo vyplňující vajíčko rostlin. Z jedné jeho buňky se vyvíjí zárodečný vak.…

 • nucená licence

  nucená licence, příslušným orgánem vydané povolení, které opravňuje určitou osobu po určitou dobu a v určitém…

 • nucený oběh teplonosného média

  nucený oběh teplonosného média, oběh teplonosného média v uzavřeném okruhu s oběhovým čerpadlem, které umožňuje…

 • nucleolus

  viz jadérko

 • nucleus

  nucleus [-kl-, lat.], archeol . hlíza štěpné kamenné suroviny (např. pazourek), z níž se údery získávaly…

 • Nučice

  Nučice, obec ve Středoč. kr., okr. Praha-západ; 889 obyv. (2001). V 19.st. jedno z největších ložisek rudy železa…

 • nuda psychika

  nuda, psychický stav charakterizovaný monotónním pocitem nepříjemnosti vyplývajícím z nečinnosti. Vzniká z nedostatku…

 • nuda veritas

  nuda veritas, [lat.], holá pravda.

 • nudismus

  nudismus [-dyz-, lat.], kult propagování nahoty z est., zdravotních a jiných důvodů. Ideově vychází z kultu těla.…

 • Nuerové

  Nuerové, nilotský kmen v již. Súdánu a severní Etiopii (celkem asi 700 000 osob). Chovatelé skotu, doplňkem je zemědělství,…

 • Nueva Esparta

  Nueva Esparta [nveba], členský stát ve Venezuele na ostrovech Margarita, Cubagua, Coche aj. v Karibském moři; 1 150 km2,…

 • Nueva Gerona

  Nueva Gerona [nveba che-], přístavní m. na Kubě na ostrově Mládeže - Isla de Juventud; 20 320 obyv. (2004 odhad) srov.…

 • Nueva San Salvador

  Nueva San Salvador [nveba], m. v záp. El Salvadoru, adm. středisko dpt. La Libertad na úpatí sopky San Salvador, 920 m…

 • Nueva Segovia

  Nueva Segovia [nveba -vja], dpt. v sz. Nicaragui; 3 341 km2, 211 233 (2005 úřední odhad) srov. 148 492 obyv. (1995 cenzus)…

 • Nuevo Laredo

  Nuevo Laredo [nvebo], m. v Mexiku v Tamaulipas, na Río Bravo del Norte, 170 m n.m.; 223 600 obyv. (1979). Středisko zavodňované…

 • Nuevo León

  Nuevo León [nvebo leon], členský stát v sv. Mexiku, na Río Bravo del Norte; 64 924 km2, 4,04 mil. obyv. (2003)…

 • nugát

  nugát [fr.], cukrovinkářský výrobek z pražených mandlí nebo lískových oříšků, cukru a tuku.

 • Nujoma

  Nujoma Sam Daniel , *12. 5. 1929, namibijský politik, vůdčí představitel nár. osvob. hnutí; od 1959 předseda…

 • nukleace

  nukleace [lat.], tvorba krystalových zárodků z přesyceného roztoku.

 • nukleární emulze

  nukleární emulze, jaderná emulze speciální fot. emulze užívaná k registraci ionizujících částic (záření). Po…

 • nukleární lékařství

  viz nukleární medicína

 • nukleární magnetická rezonance

  nukleární magnetická rezonance [-ty-], NMR - fyz. metoda používaná při určování struktury org. látek k identifikaci…