Abecední rejstřík: oc…

Hesla 1 - 30 z 116 nalezených

 • OC

  OC, Olomouc.

 • ocas

  ocas, cauda - pohyblivý orgán na zadní části těla některých obratlovců, jehož kostní podklad tvoří ocasní…

 • ocaska

  ocaska, jednoruční truhlářská pila, vykonávající při práci vratný pohyb; nemá napnutý list, mívá vyztužený…

 • ocasní plochy

  ocasní plochy, let . vodorovné a svislé plochy zpravidla na konci trupu, nepohyblivé, pohyblivé (kormidlo), stabilizující…

 • Occam William

  Occam [okem] William, asi 1285 - asi 1349, angl. filozof, logik a teolog; prof. univ. v Oxfordu a Paříži; představitel…

 • Occamova břitva

  Occamova břitva, ang. Occam's razor - zásada Williama Occama - je "zbytečné dělat něco s větším počtem, co…

 • Occidental Petroleum Corp.

  Occidental Petroleum Corp. [oksidentl pitroulijem kórperejšn, angl.], ropný monopol USA; zal. 1920. Zabývá se zejm. vyhledáváním,…

 • OCD

  OCD, z angl. Obsessive Compulsive Disorder - obsedantně kompulzivní (nutkavá) porucha. Při této psychické poruše…

 • oceán obecně

  oceán [lat.< řec.], část souvislé vodní plochy Země; oceány jsou čtyři: Tichý,

 • Ocean ostrov

  Ocean [oušn], Banaba - ostrov v Kiribati v Mikronésii v Tichém oceánu; 5,2 km2, 300 obyv. (1980).

 • oceánická kůra

  oceánická kůra [-ny-], vrstva pokrývající zemský plášť v oblasti oceánů; od pláště ji odděluje Mohorovičicova…

 • oceánické slapy

  oceánické slapy, periodické vzdouvání hladiny oceánů, moří a jezer působené gravitačními účinky Slunce a Měsíce.…

 • oceánický

  oceánický, vyskytující se v oblastech přimykajících se k oceánu, např. rostliny a živočichové mající hl. rozšíření…

 • oceánický pocit

  oceánický pocit, extatický pocit splynutí se světem, charakterizovaný dojmem souznění s okolím a celým vesmírem…

 • Oceánie ostrovy

  Oceánie [-ny-], souhrnné označení ostrovů (asi 10 000) a souostroví v záp. a stř. části Tichého oceánu, od Palau…

 • Oceánie výtvarné umění

  Oceánie - výtvarné umění, souhrnné ozn. etnických umění Polynésie, Mikronésie, Melanésie a Nové Guineje. Typické…

 • oceánit

  oceánit [-nyt, lat.< řec.], vyvřelá bazická hornina, odrůda čediče s velkým množstvím (kolem 30 %) olivínu.

 • oceánita podnebí

  oceánita podnebí, met . podnebí ovlivňované oceány a moři. Vyznačuje se menšími denními a ročními amplitudami…

 • oceánografická loď

  oceánografická loď, plavidlo vybavené pro oceánografický výzkum v užším smyslu (pohyb vod světových oceánů) nebo…

 • oceánografie

  oceánografie, oceánologie - nauka o světovém oceánu, oceánech a mořích. Zabývá se všestranným geol., fyz., chem.,…

 • oceánologie

  viz oceánografie

 • oceánská loď

  oceánská loď, zaoceánská loď, loď dálné plavby - námořní loď určená k plavbě přes oceány a konstrukčně…

 • oceánská plástev

  oceánská plástev, hlubokomořská plástev - část zemského povrchu tvořící dno oceánských pánví.

 • Oceanus Procellarum

  Oceanus Procellarum [ó- -lá-], Oceán bouří - největší měsíční moře v sz. části přivrácené strany. Místo…

 • ocel

  ocel, slitina železa s uhlíkem, popř. s dalšími prvky. Vyznačuje se dobrou tvárností a houževnatostí. Podle způsobu…

 • ocel pro odlitky

  viz ocelolitina

 • ocelárna

  ocelárna, část hut. závodu určená k výr. surové oceli. Hl. provozy: šrotiště, mísiče surového železa, pecní…

 • ocelářské pece hutnické

  ocelářské pece hutnické, pece k výr. surové oceli (zkujňování surového železa spalováním uhlíku a škodlivých…

 • ocelářský pochod

  viz zkujňování

 • ocelek

  viz siderit