Abecední rejstřík: oc…

Hesla 31 - 60 z 116 nalezených

 • ocelokordový pás

  ocelokordový pás, pryžový pás pásového dopravníku, jehož nosnou kostru tvoří vložky utkané z ocelových drátků…

 • ocelolitina

  ocelolitina, ocel pro odlitky, ocelová litina - uhlíková nebo slitinová (legovaná) ocel určená k odlévání tvarových…

 • oceloryt

  oceloryt, ocelorytina - tisková forma pro ocelotisk (obdoba mědirytiny) vyrytá do ocelové desky. Slouží k tisku cenných…

 • ocelot

  ocelot [indiánské jaz.] 1. zool. Leopardus - rod stř. velkých šelem z čeledi kočkovitých. Známy 2 druhy.…

 • ocelotisk

  ocelotisk, tech. tisku z hloubky, jejíž tiskovou formu tvoří oceloryt. Barva se vtírá do rytých prvků a po očištění…

 • ocelová hala

  ocelová hala, budova s volným vnitřním prostorem pro účely prům., kult., sport., výstavní, dop. (hangáry, nádražní…

 • ocelová jímka

  ocelová jímka, jímka vytvořená z ocelové štětové stěny. Stětová stěna je u úzkých jímek rozepřena napříč…

 • ocelová litina

  viz ocelolitina

 • ocelová štětová stěna

  ocelová štětová stěna, štětová stěna sestavená z ocelových štětovnic, spojených zámky do souvislé stěny. Ocelové…

 • ocelové konstrukce

  ocelové konstrukce, stav. konstrukce z oceli, montované na stavbě z prvků zhotovených v mostárně. Používají se např.…

 • ocelové piloty

  ocelové piloty, piloty z válcované oceli nebo z trub. Používají se nosníky tvaru I, uzavřené průřezy vytvořené…

 • ocelový most

  ocelový most, most postavený z oceli. O. m. jsou trámové (plnostěnné, spřažené, komorové, příhradové), obloukové,…

 • ocelový pakt

  ocelový pakt, neoficiální označení pro ,,Pakt přátelství a spojenectví mezi Německem a Itálií", uzavřený 22.…

 • ocelový vazník

  ocelový vazník, část konstrukce, přenášející zatížení ze střechy do sloupů. Určuje tvar střechy (pultový,…

 • ocenění veřejného úpisu

  ocenění veřejného úpisu angl. price the issue, cena vydávaných cenných papírů dohodnutá při setkání vedení…

 • oceňování

  oceňování, úč . způsob vyjádření vymezených obj. evidence v peněžním měřítku; o. se převádějí naturální…

 • ocet

  ocet, 4-8% vodný roztok octové kys. s různým obsahem extraktivních vonných a chuťových látek. Octy se dělí na: a)…

 • ocílka

  ocílka, 1. železné křesadlo zpravidla lyrovitého tvaru. Údery o kámen (křemen, pazourek) byl rozkřesáván…

 • Ockeghem

  Ockeghem [okechem] Johannes , asi 1410 - 6. 2. 1497, vlámský skladatel; zpěvák a kapelník ve službách fr. král.…

 • OCR

  OCR, zkratka z angl. Optical Character Recognition - optické rozpoznávání znaků. Programy umožňující převést…

 • Ocskay Ladislav

  Ocskay [očkaj] Ladislav . asi 1686 až 3. 1. 1710 (popraven), uh. šlechtic; jeden z velitelů povstaleckých vojsk…

 • Ocskay rod

  Ocskay [očkaj], uh. šlechtický rod, prvně zmiňovaný 1437. Vlastnil statky v nitranské, později i v abovské a zemplínské…

 • octan butylnatý

  octan butylnatý, butylacetát -ester octové kyseliny a butanolu, t.v. 126 °C, CH3COOC4H9. Používá…

 • octan celulosy

  octan celulosy, acetylcelulóza - acetát celulózy, makromolekulární látka připravovaná z celulózy acetylací acetanhydridem.…

 • octan ethylnatý

  octan ethylnatý, CH3COOC2H5, ethylacetát, hořlavá bezbarvá kapalina; t.v. 77,l °C. Vyrábí se z…

 • octany

  octany, acetáty - a) soli octové kys., např. octan hlinitý používaný v lék. a v barvářství; b) estery octové kys.…

 • octářství

  octářství, prům. odvětví zabývající se výr. octa v octárnách kvasnou technol. ve velkoocetních a submersních…

 • Octaus

  Octaus [ok-, lat.], Oktant - souhv. u již. pólu.

 • Octavia manželka Neronova

  Octavia [-ktá-], 1.st. n.l., dcera císaře Claudia a Messaliny; manželka císaře Nerona, který ji nejprve zapudil a pak…

 • Octavia sestra Augustova

  Octavia [-ktá-], kolem 70 - l l př.n.l., sestra Augustova; provdána nejprve za G. Claudia Marcella a 40 př.n.l. za Marka…