Abecední rejstřík: oh…

Hesla 1 - 30 z 69 nalezených

 • OH

  viz olympijské hry

 • Oh.

  Oh., zkratka pro členský stát USA Ohio.

 • ohanbí

  ohanbí, zevní pohlavní orgány a jejich okolí.

 • ohaři

  ohaři, stavěči - rozsáhlá skupina plemen loveckých psů používaných při lovu srstnaté i pernaté zvěře zvl. v…

 • OHC

  OHC, angl. Over Head Camshaft mez. používaný termín pro přímý pohon ventilů spalovacích motorů vačkovým hřídelem…

 • ohebnost dřeva

  ohebnost dřeva, vlastnost dřeva přijímat a udržet si tvar ohybem bez porušení vláken (obvykle po napaření nebo máčení).…

 • ohebný hřídel

  ohebný hřídel, druh hřídele používaný k pohonu zařízení, jehož poloha osy otáčení je různoběžná či mimoběžná…

 • oheň bengálský

  oheň bengálský, pyrotech. směs, poskytující barevné osvětlení bez vývoje dýmu. Složkami jsou např. soli stroncia,…

 • oheň obecně

  oheň, 1. chem. hoření látek, nejčastěji ve vzduchu. O. se vyznačuje viditelným reakčním pásmem - plamenem,…

 • Ohéral

  Ohéral Jan . 21. 9. 1810 - 22. 6. 1868, č. burž. dem. novinář; 1848-49 vedl první č. čas. na Moravě Týdenník;…

 • Ohio řeka

  Ohio [ouhajou], ř. v USA; největší levostranný přítok Mississippi, dlouhý 1 569 km, povodí 526 000 km2. Její…

 • Ohio stát

  Ohio [ouhajou], zkratka Oh. - členský stát USA na S mezi jezerem Erie a ř. Ohio; 106 765 km2, 11,39 mil. obyv. (2002)…

 • Óhira

  Óhira Masajoši , 12. 3. 1910 - 12. 6. 1980, jap. konzervativní politik; 1978 až 1980 předseda vlády.

 • OHL

  OHL, Oberste Heeresleitung, vrchní velení pozemních vojsk - označení pro nejvyšší instanci něm. pozemního vojska…

 • ohlášky

  ohlášky, veř. oznámení nastávajícího manželství požadované některými práv. řády za účelem zjištění překážek…

 • ohlaví plavební komory

  ohlaví plavební komory, část plavební komory s vraty, sloužicí jako vjezd a výjezd lodí. O. p. k. se rozděluje na…

 • ohlávka

  ohlávka, kožené nebo popruhové řemení upevňované na hlavu některých hosp. zvířat, hl. koní; slouží k jejich…

 • ohlaz

  ohlaz, výsledek exarace na skalním podkladu nebo na balvanech spolu s broušením a rýhováním.

 • ohledání

  ohledání, jeden z důkazních prostředků, při němž se orgán provádějící řízení (soud, prokurátor, NV, SNB)…

 • Ohlin

  Ohlin [ulín] Bertil Gotthard, 23. 4. 1899 až 3. 8. 1979, švéd. ekonom; představitel švéd. školy národohosp.,…

 • Ohlsson

  Ohlsson [ól-] Garrick . *3. 4. 1948, amer. klavírista; vyniká zvl. jako interpret tech. náročných skladeb skladatelů…

 • ohlubeň jámy

  ohlubeň jámy, hor . místo zaústění jámy do zemského povrchu. O. j. musí být vždy umístěna výše než povrch…

 • ohlušovač

  ohlušovač, otorinolaryngologie přístroj používaný k ohlušení ucha, které není vyšetřováno, při zjišťování…

 • Ohm Georg Simon

  Ohm [óm] Georg Simon, 16. 3. 1787 - 7. 7. 1854, něm. fyzik; člen Král. spol. v Londýně. Zabýval se zejm. elektřinou;…

 • Ohmann

  Ohmann [ó-] Bedřich, 21 . 12. 1858 až 6. 4. 1927, č. architekt pozdního historismu a počínající secese, tvořící…

 • ohmický odpor

  ohmický odpor, odpor stejnosměrného el. proudu či odpor (rezistance) střídavého proudu v obvodu se zanedbatelnou indukčností…

 • ohmmetr

  ohmmetr, el. přístroj pro měření odporu přímo v ohmech. V.t. Wheatstoneův můstek.

 • Ohmův zákon

  Ohmův zákon, závislost mezi el. napětím U a proudem I protékajícím vodičem o el. odporu R; R

 • Ohnesorg

  Ohnesorg [óne-] Karel , ll. 3. 1906 až ll. 12. 1976, č. fonetik; prof. univ. v Brně. Věnoval se zejm. studiu dětské…

 • ohnice

  ohnice, bot . ředkev o., Raphanus raphanistrum . dvouděložná rostlina z čeledi brukvovitých; v ČR se vyskytuje…