Abecední rejstřík: oh…

Hesla 31 - 60 z 69 nalezených

 • Ohníč

  Ohníč, obec v Ústeckém kr., okr. Teplice; 758 obyv. (2001) srov. 943 obyv. (1980). Prům. kamene.

 • ohnisko

  ohnisko 1. mat. a) o. kuželosečky, význačný bod vzhledem ke kuželosečce; hl. význam při konstrukci kuželoseček;…

 • ohnisková rovina

  viz ohnisko

 • Ohnište hora

  Ohnište, h. masív ve Stredosl. kr., okr. Liptovský Mikuláš, v nár. parku Nízke Tatry. Od 1973 státní přír. rezervace;…

 • ohniště obecně

  ohniště, prostor, ve kterém se spaluje palivo k získání tepla pro energetické nebo prům. účely (topeniště, spalovací…

 • ohniváček

  ohniváček, Lycaena - rod denních motýlů z čeledi modráskovitých, převážně žlutohnědě zbarvený. V ČR…

 • ohnivka

  viz Pyronema

 • ohnivky

  ohnivky, Pyrosomida - řád pláštěnců z třídy salp. Žijí ve volně plovoucích koloniích, které mají tvar…

 • ohnivzdorný beton

  viz žárovzdorný beton

 • ohňomet

  ohňomet, voj . zbraň, kterou se metá zapálená hořlavina na cíl. Je určen k ničení živé síly, k zapalování…

 • ohnoutka

  ohnoutka, dřevěný oblouk, jehož konce jsou spojeny provazem nebo dřevěnou spojkou a na němž je připevněn síťový…

 • Ohňová země

  Ohňová země, špan. Isla Grande de Tierra del Fuego - hl. ostrov v souostroví Ohňové země; 47 993 km2, rozdělený…

 • Ohňozemci

  Ohňozemci, vymřelé pův. obyv. Ohňové země (indiánské kmeny Jahgan a Ona); byli kočovní lovci a sběrači. Jaz. Jahganů…

 • ohodnocený graf

  ohodnocený graf, neorientovaný (resp. orientovaný) graf, jehož uzlům či hranám jsou přiřazeny číselné hodnoty.

 • ohon komety

  ohon komety, nápadný plynný útvar vznikající při dostatečném přiblížení komety ke Slunci, kdy jsou z komety vypuzovány…

 • ohradník

  ohradník 1. hor . nevyrubaná část ložiska ponechaná kolem těžní jámy nebo pod důlními objekty, aby nebyly…

 • ohradóvá paleta

  ohradóvá paleta, prostředek pro manipulaci a skladování různých, většinou drobnějších předmětů. Je tvořena…

 • Ohrady

  Ohrady, obec v Západosl. kr., okr. Dunajská Streda, na SV Žitného ostrova; 1 081 obyv. (1980).

 • ohraňování

  ohraňování, ostré ohýbání plechu v různých úhlech. Ohraňuje se ručně nebo na ohraňovacích lisech.

 • ohrazující výztuž

  viz štítová výztuž

 • Ohrid

  Ohrid [-ch-], Ochrid - m. v Jugoslávii v jz. části Makedonie na břehu Ohridského jezera; 32 000 obyvatel (1977). Prům.…

 • Ohridské jezero

  Ohridské jezero, Ochridské jezero, makedonsky Ohridsko Ezero, albánsky Liqueni i Ohrit - jezero na Balkánském poloostrově…

 • ohrozimská skupina

  ohrozimská skupina [podle mohylového pohřebiště se žárovými hroby v obci Ohrozim v Olomouckém kr., okr. Prostějov],…

 • ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku

  ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku, podle č. a sl. trestního zák. trestný čin, jehož se dopustí…

 • ohrožovací trestné činy

  ohrožovací trestné činy, skupina trestných činů, jež jsou dokonány pouhým ohrožením hmotného předmětu trestného…

 • ohryz

  ohryz, plošné poškození kůry a lýka živých nebo čerstvě pokácených stromů a keřů, způsobované většinou v…

 • ohřev

  ohřev, tepelné zpracování materiálů za účelem dosažení požadované teploty a rovnoměrného prohřátí. V tech.…

 • ohřívací doba

  ohřívací doba, doba ohřevu na tvářecí teplotu kovu. Závisí na druhu ohřívacího zařízení, na rozměrech a tvaru…

 • ohřívací pec

  ohřívací pec, prům. pec určená k ohřevu materiálu na potřebnou technol. teplotu pro tváření, tepelné zpracování…

 • ohřívák napájecí vody

  viz ekonomizér