Abecední rejstřík: no…

Hesla 61 - 90 z 666 nalezených

 • nokardióza

  nokardióza [-dy-, podle E. I. E. Nocarda], chronické infekční onemocnění zvířat i lidí působené bakterií Nocardia…

 • Nokia

  Nokia, značka mobilních telefonů.

 • noktovize

  noktovize [lat.], zařízení umožňující vidění předmětů a jejich obrazový přenos za tmy nebo za omezené viditelnosti.…

 • nokturální

  nokturální [lat.], noční; jev vázaný na období noci. Někteří živočichové mají n. aktivitu, např. sovy, lelci,…

 • nokturno

  nokturno [it.], noční hudba - a) v 18.st. vícevětá instrumentální skladba s komorním obsazením; obdoba serenády nebo…

 • Nolde

  Nolde Emil, 7.8. 1867 - 15.4. 1956, vl.jm. Hansen, něm. (SNR) expresionistický malíř a grafik; člen skupiny Brücke.…

 • Nöldeke

  Nöldeke [nel-] Theodor , 2. 3. 1836 až 25. 12. 1930, něm. orientalista; zabýval se zejm. studiem koránu a jazyky…

 • nolens volens

  nolens volens [nóléns voléns, lat.], chtě nechtě (připisováno Augustinovi).

 • noli me tangere

  noli me tangere [nólí mé, lat.], nedotýkej se mne (podle Janova evangelia slova Ježíše k Maří Magdaléně po vzkříšení);…

 • noli tangere (turbare) circulos meos

  noli tangere (turbare) circulos meos [nólí (-bá-) -kulós -ós, lat.], nedotýkej se mých kruhů; těmito slovy se podle…

 • noli tangere circulos meos

  noli tangere circulos meos, [lat.], nedotýkej se mých kruhů, Archimédův výrok pronesený k římským vojákům při…

 • Noll Dieter

  Noll Dieter , *31. 12. 1927, německý (NDR) prozaik; autor reportáží a románů o výstavbě NDR (Dobrodruzství…

 • Noll Karel

  Noll Karel . 4. 11. 1880 - 29. 2. 1928, č. herec; člen Div. Vlasty Buriana. Jeho komika zal. na neotřesitelném klidu…

 • Noma

  Noma Hiroši , *23. 2. 1915, jap. prozaik; představitel tzv. první poválečné školy (sengoha]; Jeho díla zachycují…

 • nomáda

  nomáda [lat.< řec.], Nomada - rod pestře zbarveného blanokřídlého hmyzu z nadčeledi včel. Larvy cizopasí u…

 • nomádi

  nomádi, [řec.] kočovníci - skupiny kočovných pastevců, popř. i kočovných lovců a sběračů; nemívají trvalá…

 • nomádismus

  nomádismus [-dyz-], kočovnictví - forma hosp. zejm. ve stepních, polopouštních a pouštních oblastech, vázaná na pastevectví…

 • nomarcha

  viz nomos

 • nomen nudum

  nomen nudum [nó- nú-, lat.], v biol. nomenklatuře neplatné jméno taxonu, neboť nesplňuje všechny podmínky platnosti…

 • nomen omen

  nomen omen [nó- ó-, lat., jméno znamení], jméno, které vystihuje svého nositele; přiléhavé, výstižné jméno (zedník…

 • nomenclator

  nomenclator [nó-klá-, lat.], v ant. Římě otrok či propuštěnec, jenž doprovázel svého pána (patrona) a upozorňoval…

 • nomenklátor

  nomenklátor [lat.], dílo podávající seznam všech použitých jmen taxonů skupiny rodu v nomenklatuře zool. nebo botanické.…

 • nomenklatorická pravidla

  nomenklatorická pravidla, biol. soustava závazných pravidel a doporučení upravujících zásady věd. pojmenování…

 • nomenklatura binomická

  nomenklatura binomická, dvojslovné názvosloví (jmenosloví) pro všechny druhy organismů. Druhové jméno se skládá…

 • nomenklatura obecně

  nomenklatura [-ú-, lat.] 1. přehled, seznam používaných (obvykle závazných) názvů vztahujících se k prvkům…

 • nomický výrok

  nomický výrok, výrok tvaru zákona log. výrok obdobný zákonu; obecný výrok, vyjádřený zpravidla jako obecná podmínková…

 • nomina anatomica

  nomina anatomica [nó- -ka, lat.], anatomické názvosloví - mez. zavedené názvosloví na lat. a částečně řec. základě.…

 • nomina sunt odiosa

  nomina sunt odiosa [nó- odyjóza, lat.], jména vzbuzující zášť; je tedy lépe se jim vyhnout (podle Cicerona nebo Ovidia).…

 • nominace

  nominace [lat.], jmenování, ustavení (do funkce). Ve sportu jmenování sportovců (závodníků, hráčů) do družstva…

 • nominále

  nominále [lat.], též hov. nominál - jmenovitá (nominální) hodnota, částka peněz, zpravidla zaokrouhlená (100,…