Abecední rejstřík: op…

Hesla 61 - 90 z 237 nalezených

 • operace Rot

  operace Rot [červený], druhá fáze něm. nacist. útoku na Francii 5. až 25. 6. 1940; skončila porážkou Francie, 22.…

 • operace Seelöwe

  operace Seelöwe [zéléve, lvoun], plán něm. invaze do Velké Británie, připravované od 16. 4. 1940. Po porážce něm.…

 • operace vojenská

  operace vojenská, forma vedení bojové činnosti podle jednotného plánu operačními svazy jednoho nebo několika druhů…

 • operace Wacht am Rhein

  operace Wacht am Rhein [rajn, stráž na Rýnu], něm. ofenzíva v Ardenách zahájená 16. 12. 1944 s cílem dobýt Antverpy…

 • operace Weiss

  operace Weiss [vajs, bílý], něm. útok na Polsko 1.9. - 5.10. 1939. V.t. německo-polská válka.

 • operace Weserübung

  operace Weserübung [vézerí-, cvičení na Vezeře], něm. útok na Norsko a Dánsko zahájený 9. 4. 1940. Překvapivým…

 • operace Zitadelle

  operace Zitadelle [ci-, citadela], něm. ofenzíva u Kurska 5. - 23. 7. 1943. Poslední neúspěšný pokus něm. velení o…

 • operacionalismus

  operacionalismus [-iz-, lat.], subj. ideal. směr v souč. filozofii a metodologii věd, spjatý s novopozitivismem a pragmatismem.…

 • operační chování

  viz podmiňování

 • operační jednotka

  operační jednotka, výpočetní tech. jed. samočinného počítače, která zpracovává údaje uložené v paměti…

 • operační kód

  operační kód, výpočetní tech. seznam instrukcí, množina kódů jednoznačně přiřazená operacím počítače.…

 • operační systém

  operační systém, ang. operating system - výpočetní tech. sbírka programů a pravidel jejich používání,…

 • operační umění

  operační umění, součást voj. umění zabývající se teorií a praxí přípravy a vedení operací svazy ozbrojených…

 • operační zesilovač

  operační zesilovač, výpočetní tech. stejnosměrný zesilovač používaný v analogových počítačích, jímž…

 • operační znak

  operační znak, výpočetní tech. kód, který určuje typ operace prováděné s operandy.

 • opěrák

  opěrák, jednoduchý příložkový pilíř na vnější straně stavby pro přejímání šikmých tlaků. Užíván hl.…

 • operand

  operand [lat.], výpočetní tech. slovo vcházející do operace samočinného počítače.

 • operativně pátrací činnost

  operativně pátrací činnost [-tý-], systém opatření zal. nazákonech aodvozených normativních aktech, spojený s používáním…

 • operativně taktická evidence

  operativně taktická evidence [-týv- -ty-], kriminalistický informační systém zahrnující evidenci známých pachatelů…

 • operátor popisu

  operátor popisu, log . operátor, který mění výrokovou funkci v popis. Podle ozn. někdy nazýván iota-operátorem.…

 • opereta

  opereta [it.], hudebně dram. útvar zábavné hudby; vyvinula se v pol.19.st., předchůdkyní byla komická opera a vaudeville.…

 • opěrná zeď

  opěrná zeď, zeď, která podpírá násep a zachycuje zemní tlak a zatížení působící na povrchu náspu. Masívní…

 • opěrný systém

  opěrný systém, konstrukce sloužící zejm. v got. sakrální arch. k zachycení šikmých klenebních tlaků a k odlehčení…

 • operón

  operón [lat.], molek. biol. skupina strukturních genů řízená jedním přilehlým operátorem. Operónová…

 • opeření

  opeření, zool . pokryv těla ptáků.

 • opevnění

  opevnění a) voj . soustava opevňovacích objektů budovaná na zákl. operačních a taktických zásad vedení bojové…

 • opevněný kostel

  opevněný kostel, středověká fortifikace převážně refugiálního (útočištného) charakteru. Opevnění většinou…

 • Ophiacodon

  Ophiacodon [ofi-kó-, řec.], rod vymřelých velkých, dravých savcovitých plazů ještěrkovitého těla, dlouhých až…

 • ophiopluteus

  viz ofiopluteus

 • Ophiostoma

  viz Ceratocystis