Abecední rejstřík: c…

Hesla 31 - 60 z 3878 nalezených

 • Caboto Sebastiano

  Caboto [kabó-] Sebastiano, asi 1477 až 1557, italský mořeplavec; pokračoval ve výzk. svého otce Giovanniho C.;…

 • Cabral Gonçalvo

  Cabral [ka-] Gonçalvo Velho, 15.st., port. mořeplavec; 1416 vedl první výpravu, organizovanou Jindřichem Mořeplavcem,…

 • Cabral João

  Cabral [ka-] João, 1599-1669, portugalský jezuita; spolu s E. Cacellou (1585-1630) pronikli jako první Evropané…

 • Cabral Luiz

  Cabral [ka-] Luiz de Almeida, *1931, politik rep. Guinea-Bissau. Od 1956 účastník nár. osvob. boje; září 1973…

 • Cabral Pedro

  Cabral [ka-] Pedro Alvarez, kolem 1460-kolem 1526, port. mořeplavec; 1500 velitel port. flotily na cestě do Indie;…

 • Cabrillo

  Cabrillo [kabriljo] Juan Rodriguez de, asi 1496 - 3. 1. 1543, port. conquistador a mořeplavec ve špan. službách.…

 • caccia

  caccia [kača, it.], hud. druh vícehlasé kompozice v it. hudbě 14.st. (v.t. ars nova); veršované texty čerpají…

 • Caccini

  Caccini [kačíny] Giulio . asi 1550-pohřben 10. 12. 1618, it. zpěvák a skladatel; člen florentské cameraty. Autor…

 • Cáceres Andrés

  Cáceres [káse-] Andrés Avelino . 1833-21. 9. 1923, peruánský generál a politik. Učastník tichomořské války…

 • Cáceres město

  Cáceres [káse-], provinční m. v záp. Španělsku ve stejnojmenné provincii; 82 700 obyv. (2002) srovnej 65 800 obyv.…

 • Cáceres oblast

  Cáceres [káse-], provincie v záp. Španělsku; 19 945 km2, 409 400 obyv. (2002) srovnej 421 400 obyv. (1981), provinční…

 • Cacops

  Cacops [kako-], vymřelý krytolebec dobře přizpůsobený životu na souši, dlouhý až 30 cm. Na hřbetě měl pancíř.…

 • Cadamosto

  Cadamosto [ka-] Alviso da, 1432-18. 7. 1488, it. mořeplavec v port. službách; pokusil se proniknout do nitra Afriky…

 • Cade

  Cade [kejd] John, †12. 7. 1450, angl. lid. vůdce; 1450 zorganizoval vojsko nespokojených rolníků a řemeslníků…

 • Cadiz Filipíny

  Cadiz [kádys], přístavní m. na Filipínách na sev. Negrosu; 118 677 obyv. (2000) srov. 124 000 obyv. (1975). Trop. zemědělství.…

 • Cádiz město

  Cádiz [kádys], provinční a přístavní m. v jz. Španělsku na šíji v Cádizském zálivu; 138 900 obyv. (2002) srovnej…

 • Cádiz oblast

  Cádiz [kádys], provincie v již. Španělsku u Cádizského zálivu Atlantského oceánu; 7 385 km2, 1,14 mil. obyv.…

 • Cádizský záliv

  Cádizský záliv [kádys-], záliv Atlantského oceánu mezi mysy Trafalgar a Vicente, 280 km široký. Ustí do něho Guadiana…

 • cadmium

  viz kadmium

 • Cadorna

  Cadorna [ka-] Luigi hrabě, 4. 9. 1850-23. 12. 1928, it. vojevůdce; 1914-17 náčelník gen. štábu, po porážce…

 • caduceus

  caduceus [ka-, lat.< řec.], kérykeion hlasatelská berla; atribut Herma a Iridy, odznak úředních hlasatelů v Řecku a…

 • Caelius Rufus

  Caelius Rufus [cé-] Marcus, řím. politik; tribun lidu 52 př.n.l. Jako prétor navrhl 48 př.n.l. zrušení dluhů.…

 • Caelum

  Caelum [cé-, lat.], Rydlo malé souhv. již. oblohy.

 • Caen

  Caen [kan], kr. a provinční m. v záp. Francii v kr. Basse-Normandie v dpt. Calvados na ř. Orne; 111 200 obyv. (2004 úřední…

 • Caere

  Caere [cé-], nyní Cerveteri, m. v Itálii v kr. Lazio sz. od Říma - etruské město; podrobilo se v pol. 4.st. př.n.l.…

 • Caesalpinia

  Caesalpinia [cézalpíny-, podle A. Caesalpina], sapan - rod dvouděložných rostlin z čeledi sapanovitých. Je známo asi…

 • Caesalpinus

  Caesalpinus [cézalpí-], Cesalpino, Andreas, 1519-1603, it. filozof, lékař a botanik. Jeden ze zakl. systematické…

 • Caesar ad Rubiconem

  Caesar ad Rubiconem, [lat.], Caesar před Rubikonem, před důležitým rozhodnutím.

 • Caesar Gaius

  Caesar [céz-] Gaius Julius, [lat. výsl. kaisar] 100 Řím - 15. 3. 44 př.n.l. tamtéž, římský

 • Caesar Lucius

  Caesar [céz-] Lucius Iulius, konzul 90 př.n.l.; jeden z velitelů řím. vojska v tzv. spojenecké válce.