Abecední rejstřík: ni…

Hesla 31 - 60 z 362 nalezených

 • Nicolài Aldo

  Nicolài [nyko-] Aldo , *15. 3. 1920, it. dramatik. Ve hře Italská balada s tragikomickou postavou vojáka…

 • Nicolai Otto

  Nicolai [nyko-] Otto , 9. 6. 1810 - 11. 5. 1849, něm. skladatel a dirigent; 1842 zorganizoval pořádání filharmonických…

 • Nicolaos

  Nicolaos [nyko-] Cabasilas . asi 1320 až asi 1371, byzantský teolog, mystický filozof. Ve svých etických názorech…

 • Nicolas d'Autrecourt

  viz Mikuláš z Autrecourt

 • Nicolaus z Verdunu

  Nicolaus z Verdunu [nyko- -denu], lotrinský zlatník a emailér činný na konci 12. a zač. 13.st., ovlivněný byz. um.;…

 • Nicole

  Nicole [nykol] Pierre . 19. 10. 1625 až 16. 11. 1695, fr. filozof a teolog; jeden z hl. teoretiků jansenismu. Stoupenec…

 • Nicole Oresme

  Nicole Oresme [nykolorem] (Nikolaus z Oresme, lat. Oresmius), asi 1320 až 11. 7. 1382, francouzský filozof; jeden z představitelů…

 • Nicolescu

  Nicolescu [nyko-ku] Miron . 27. 8. 1903 až 30. 6. 1975, rumunský matematik; prof. univ. v Černovcích a Bukurešti;…

 • Nicoll

  Nicoll [nykol] Allardyce . 28. 6. 1894 až 17. 4. 1976, brit. div. vědec a historik; 1951-62 ředitel Shakespearovského…

 • Nicolle

  Nicolle [nykol] Charles Jules Henri , 21. 9. 1866 - 28. 2. 1936, fr. lékař a bakteriolog; prof. Collège de France.…

 • Nicosia

  Nicosia [nykozi-], Nikósie - hl.m. Kypru; 118 300 obyv. (1979). Sídlo prez. a vlády. Prům. text., kožedělný, um. řemesel.…

 • nicota

  nicota, pojem ideal. ontologie označující buď nepřítomnost, chybění určité vlastnosti nebo věci, anebo nebytí vůbec.…

 • nicotný právní akt

  nicotný právní akt, akt zamýšlený jako akt právní, tj. vynutitelný státním donucením, ale z práv. hlediska je…

 • Niculescu

  Niculescu [nyku-ku] Margareta , *4. 1. 1926, rumunská režisérka loutkového div.; jako ředitelka a um. vedoucí…

 • Ničev

  Ničev [ny-] Bojan Dimitrov , *6. 1. 1930, bulh. lit. historik a kritik; komparatista. Zabývá se vývojovou funkcí…

 • nidace

  nidace [ny-, lat.], embryologie , implantace - uhnízdění oplodněného a rozrýhovaného vajíčka v děložní…

 • nidikolní

  nidikolní [nydy-, lat.], žijící v hnízdě; např. roztoči a blechy; také mláďata ptáků a savců odchovaná po narození…

 • Nidwalden

  Nidwalden [nýt-], Unterwalden nid dem Wald - kanton ve stř. Svýcarsku; 276 km2, 29 800 obyv. (1983), kantonální…

 • Niebuhr Barthold

  Niebuhr [nýbúr] Barthold Georg, 27. 8. 1776 - 21. 1. 1831, něm. historik antiky a pruský politik (pruský vyslanec…

 • Niebuhr Carsten

  Niebuhr Carsten , 17. 3. 1733 - 26. 4. 1815, něm. zeměpisec a cestovatel; 1761-67 účastník dánské expedice do…

 • Niecko

  Niecko [ňečko] Józef, 25. 3. 1891 až 20. 11. 1953, pol. politik. Spoluzakl. Batalionů Chłopských. Od srpna 1945…

 • Niederkassel

  Niederkassel [nýd-], m. v Německu ve spolk. Sev. Porýnsku-Vestfálsku, něm. Nordrhein-Westfalen; 36 000 obyv. (2002 úřední…

 • Niederland

  Niederland [nýd-] Teofil Rudolf, 14. 1. 1915 Maria Radna, Rumunsko - 29. 10. 2003 Bratislava, sl. lékař, internista;…

 • Niederle

  Niederle [nýd-] Lubor, 20. 9. 1865 Klatovy - 14. 6. 1944 Praha, český archeolog, etnograf a antropolog. První prof.…

 • Niederösterreich

  viz Dolní Rakousy

 • Niedersachsen

  viz Dolní Sasko

 • Niedzałkowski

  Niedzałkowski [ňedzalko-] Mieczysław , 19. 9. 1893 - 21. 6. 1940 (popraven nacisty), pol. politik a novinář. Clen…

 • Niedziela

  Niedziela [ňedže-] Zdizsław , *18. 5. 1930, pol. lit. historik; slavista (bohemista a slovakista). Autor monografie…

 • niello

  niello [nje-, it.], šperkařská tech.; vykládání kovů, zejm. stříbra, černou směsí na bázi boraxu a sirníků stříbra,…

 • nielsbohrium

  nielsbohrium [nýlsbó-, podle dán. fyzika N. Bohra], chem. prvek; at. číslo 105; někdy nazývaný též hahnium; název…