Abecední rejstřík: u…

Hesla 31 - 60 z 1064 nalezených

 • ubytovatel

  ubytovatel, voj . voják předem vyslaný do prostoru určeného k rozmístění voj. jed. mimo boj, aby prozkoumal…

 • Ucayali

  Ucayali [-kaja-], ř. v Peru, pramenný tok Amazonky; s ř. Apurimac dlouhá l 930 km, povodí 375 000 km2, stř. průtok…

 • Uccello

  Uccello [učelo] Paolo , 1396 nebo 1397-1475, vl.jm. Paolo di Dono, it. malíř; žák a pomocník L. Ghibertiho, s…

 • UCIP

  UCIP, fr. Union catholique internationale de la presse, Mezinárodní katolická unie tisku - organizace zal. 1936, se sídlem…

 • ucpávka

  ucpávka 1. stroj . prvek stroje utěsňující vyvedení pohyblivé součásti (hřídele, pístní tyče) mezi prostory…

 • ucpávkovy kompenzátor

  viz kompenzátor potrubí

 • úcta

  úcta, vztah respektování určité hodnoty či osoby, vycházející z objektivního hodnocení usměrňovaného subj. zaměřeností…

 • Ucunomija

  Ucunomija, m. v Japonsku na Honšú; 378 000 obyv. (1980). Prům. stroj., potr., tabákový. Tur. ruch.

 • účaří

  účaří, základna písmové osnovy tiskových písem, na níž jsou postaveny obrazy písmových znaků.

 • účastenství

  účastenství, společné ozn. forem trestné součinnosti, jež vzhledem k vysokému stupni nebezpečnosti pro spol. je trestná…

 • účastnická sada

  účastnická sada, telefonní tech . soubor obvodů, který zakončuje účastnické vedení a snímá z něho řídící…

 • účastnické číslo

  účastnické číslo, telefonní tech . přípojné číslo, uvedené v telefonním seznamu, jehož volbou je dosažitelný…

 • účastnické vedení

  účastnické vedení, telefonní tech . přípojné dvoudrátové vedení, kterým je účastnický přístroj připojen…

 • účastnický provoz

  účastnický provoz, telefonní tech . provoz sděl. zařízení, v němž jsou účastníci připojeni účastnickým…

 • účastnický řídící signál

  účastnický řídící signál, telefonní tech . signál vysílaný po účastnickém vedení z telefonního účastnického…

 • učebna

  učebna, účelově vybavený interiér určený k realizaci výchovně vzdělávacího procesu, školení či výcviku. Výstavba…

 • učební obor

  učební obor, typ odb. vzdělání potřebného pro výkon složitějších děl. profesí a pro některé práce v nevýrobní…

 • učební osnovy

  učební osnovy, spolu s učebními plány zákl. pedag. norma práce škol, stanovující výchovně vzdělávací cíle vyučovacích…

 • učební plán

  učební plán, výchovně vzdělávací dokument, který určuje předměty, jimž se ve škole vyučuje, jejich pořadí…

 • učební pomůcky

  učební pomůcky, přirozené předměty nebo předměty napodobující či symbolizující skutečnost; jsou jedním z význ.…

 • učebnice

  učebnice, zákl. textová pomůcka pro žáka při vyučování a opora práce učitele. Obsahuje výklad učiva předepsaného…

 • účel a prostředek

  účel a prostředek, vztah mezi účelem a prostředkem v trojmístném vztahu subjekt - prostředek - účel. Vlastnost ,,být…

 • účelová důlní mapa

  účelová důlní mapa, hor. mapa sloužící k zakreslení zvl. údajů, např. o větrání, organizaci dop., o rozvodu…

 • účelová organizace

  účelová organizace, v býv. totalitním Československu v období státně řízené ekonomiky - organizace zřizovaná…

 • účelová reakce

  účelová reakce, finální reakce - psychiatrie nevědomé předstírání klinických příznaků různých psychických…

 • Učená společnost

  Učená společnost, Soukromá učená společnost - první trvalá organizace věd. práce v Čechách, jejíž zákl. položila…

 • Učená spoločnosť banského okolia

  Učená spoločnosť banského okolia, zájmové sdružení sl. a č. obrozenců, zal. 1810 z podnětu B. Tablice; jeho členy…

 • Učená spoločnosť malohontská

  Učená spoločnosť malohontská, Erudita societas Kishontensis - osvícenský věd. a vzdělávací spolek zal. 1808 v Nižném…

 • Učená spoločnosť Šafárikova

  Učená spoločnosť Šafárikova, zal. 1926 v Bratislavě pro systematický výzkum Slovenska a tehdejší Podkarpatské Rusi…

 • učení

  učení, 1. v nejobecnějším pojetí proces, kterým si živý organismus či tech. systém (komputer) osvojuje (tj.…