Abecední rejstřík: p…

Hesla 31 - 60 z 8450 nalezených

 • Paciniho tělíska

  Paciniho tělíska, smyslové orgány sloužící k vnímání mech. deformace; čidla tzv. hluboké čivosti. Jsou umístěna…

 • Pacino Al

  Pacino [-sí-] Al (Alfred), *25. 4. 1940, amer. div. (Indiáni chtějí Bronx, Nosí tygr kravatu?) a film. herec (Panika…

 • Pacinotti

  Pacinotti [-či-ty] Antonio , 17. 6. 1841 až 25. 3. 1912, italský fyzik, vynálezce; sestrojil dynamo s prstencovým…

 • Pacioli

  Pacioli [-čó-] Luca , 1445-1510, it. matematik a ekonom; autor prvního tištěného spisu o účetnictví (vydaného…

 • Paciurea

  Paciurea [-ču-] Dimitrie . l. ll. 1873 až 14. 7. 1932, rumunský sochař. Vycházel z klas. soch., ovlivněn Rodinovým…

 • Pacl

  Pacl Jan , 4. 8. 1902 - 3. 11. 1980, č. operní a operetní režisér; 1921-50 člen, 1957-71 šéf operety Státního…

 • Paclt Čeněk

  Paclt Čeněk , 14. 7. 1815 - 1887, č. hledač diamantů a cestovatel po již. Africe a Austrálii; jeho cesty zpracovány…

 • Paclt František

  Paclt (Pacelt) František , 1840 - 26. 3. 1922, č. herec; člen cestujících div. společností, 1903-18 Lidového…

 • Paclt Jaromír

  Paclt Jaromír , *24. 2. 1927, č. hud. vědec, kritik a publicista; člen autorského týmu Dějin českého divadla

 • Pacner Karel

  Pacner Karel, *29. 3. 1936, č. prozaik a publicista. Autor liter. faktu, tematicky čerpající z oblasti kosmonautiky…

 • Pacov

  Pacov, m. v kr. Vysočina, okr. Pelhřimov, v Pacovské pahorkatině; 5 276 obyv. (2001) srov. 5 543 obyv. (1980). Rodiště…

 • Pacovská

  Pacovská Alžběta , 5. 12. 1897 - 28. 6. 1976, č. dramatička. Autorka div. her (Chudí lidé vaří z vody

 • Pacovská pahorkatina

  Pacovská pahorkatina, geomorfologický podcelek v ČR v Křemešnické vrchovině. Rulová členitá pahorkatina.

 • Pacovský Emil

  Pacovský Emil , 25. 5. 1879 - 6. 5. 1948, č. malíř, grafik a výtv. teoretik; 1901 až 1907 působil na Slovensku,…

 • Pacovský Vladimír

  Pacovský Vladimír , *22. 7. 1928, č. lékař, internista; prof. UK, člen kor. CSAV (1984). Zabývá se hl. gerontologií…

 • pacta sunt servanda

  pacta sunt servanda [pak-, lat.], smlouvy musí být dodrženy - základní zásada mez. práva, stanovící závaznost mez.…

 • pactum de contrahendo

  pactum de contrahendo [pak-dé kondó, lat.], smlouva o budoucí smlouvě, v níž si účastníci vzájemně slibují, že…

 • Pacuvius

  Pacuvius [-kú-] Marcus, asi 220 až asi 130 př.n.l., řím. dramatik. Podle řec. helénistických vzorů napsal řadu…

 • Pačajová

  Pačajová Vlasta . *14. 10. 1936, sl. tanečnice; 1952-1955 členka SND, 1955-82 Štátného div. v Košicích. Z rolí:…

 • Pačakuti

  Pačakuti [-ty] inka (Pachacúti, Pachacútec), podle tradice devátý vládce incké říše 1438-63 nebo 71; první nejvyšší…

 • Pačejov

  Pačejov, obec v Plzeňském kr., okr. Klatovy, v Horažďovické pahorkatině; 792 obyv. (2001) srov. 1 236 obyv. (1980).

 • Pačlavice

  Pačlavice, zeměd. obec ve Zlínském kr., okr. Kroměříž; 938 obyv. (2001) srov. 1 132 obyv. (1980).

 • pačlenovci

  pačlenovci, Pararthropoda - podle st. klasifikace kmen bezobratlých živočichů, zahrnující drápkovce, želvušky…

 • pačmelák

  pačmelák, Psithyrus - rod blanokřídlého hmyzu z čeledi včelovitých; jsou podobní čmelákům. Ve hnízdě nemají…

 • pačok

  pačok [něm.], řídké vápenné mléko používané pro jednoduché bílení omítek. Pačokuje se též cementovým mlékem.…

 • Pačová

  Pačová Míla, 11. 4. 1890 - 20. 3. 1957, č. herečka; 1921-34 členka Městského div. na Vinohradech, 1934-57 ND.…

 • pačuli

  pačuli [fr.< drávidské jaz.], , Pogostemon cablin - trop. vždyzelený dvouděložný asi l,2 m vysoký polokeř…

 • pád člověka

  viz adamský pád

 • pád jazykový

  pád jaz. lat. casus, ang. case - gramatická kategorie jména vyjadřující syntaktické funkce ve větě,…

 • pád pohyb

  pád, ang. fall pohyb objektu svislým směrem k povrchu, způsobený přitažlivostí nebeských těles. Při volném…