Abecední rejstřík: p…

Hesla 61 - 90 z 8450 nalezených

 • Pád řeka

  Pád, it. Po - největší ř. v Itálii; dlouhá 652 km, povodí 75 000 km2, stř. roč. průtok u Ferrary l 460 m3

 • padací buchar

  padací buchar, buchar vhodný pro zápustkové kování. Využívá energii volného pádu beranu pro vykonání rázové…

 • padací most

  padací most, zvedací část mostu přes příkop, zejm. u středověkých fortifikací. Portál vstupní brány lemovala…

 • padák

  padák, zařízení ke snížení pádové rychlosti výsadkářů, členů osádky letadla v případě jeho vynuceného opuštění,…

 • Padang

  Padang, přístavní město v lndonésii v provincii Sumatera Barat na jz. Sumatře u Ind. oceánu; 480 900 obyv. (1980). Prům.…

 • padání klíčních rostlin

  padání klíčních rostlin, choroby rostlin působené houbami hl. z rodů Olpidium . Pythium , Pellicularia

 • padauk

  padauk [barmský jaz.], tvrdé, těžké dřevo červené barvy z trop. stromů Pterocarpus dalbergioides a Pterocarpus…

 • padavy vítr

  padavy vítr, proudění na závětrné straně horské překážky směřující dolů podél svahu; nejznámější p. v.…

 • paddle tennis

  paddle tennis [pedl -nys, angl.], přípravná dětská hra pro tenis, vzniklá 1924. Hřiště tvoří čtvrtina tenisového…

 • paddock

  paddock [pedek, angl.], v jezdectví ohraničený prostor v blízkosti závodiště, kde se před závodem shromažďují již…

 • padělání

  padělání, vyhotovení nepravých peněz, známek, listin nebo jiných věcí, které mají budit zdání, že jsou pravé…

 • padělek

  viz falzifikát

 • Paderborn

  Paderborn [pá-], město v Německu ve spol. zemi Sev. Porýnsko-Vestfálsko, něm. Nordrhein-Westfalen, 120 metrů n.m.; 143…

 • Paderewski

  Paderewski Ignacy Jan , 6. ll. 1860 až 29. 6. 1941, pol. klavírista, skladatel a politik. 1919-20 min. předseda a…

 • Paderlík

  Paderlík Arnošt, *1. 12. 1919, č. malíř, grafik a sochař; prof. AVU, od 1984 člen předsednictva SČVU. Po období…

 • padesátník

  padesátník, v 15. a 16.st. ozn. velitele menšího oddílu bojovníků.

 • Padilla

  Padilla [-dylja] Juan de, kolem 1490 až 24. 4. 1521 (popraven), vůdce povstání špan. komunérů 1520-21. Byl poražen…

 • padišáh

  padišáh [-dy-, perština, velkokrál], pádišáh, padišach - titul užívaný seldžuckými a osmanskými panovníky a…

 • Pádivý

  Pádivý Karol , 10. 9. 1908 - 25. 9. 1965, č. skladatel působící na Slovensku; prošel praxí ve voj. orchestrech,…

 • padlí

  padlí, souborné ozn. pro řád (Erysiphales ) vřeckovýtrusých hub a zároveň i ozn. pro choroby rostlin působené…

 • pádlo

  pádlo, ručně ovládaný, volně manipulovatelný (nezavěšený) a patrně nejst. propulzní prostředek k pohonu plavidla,…

 • Padma

  Padma, rameno ústí ř. Brahmaputry v Bangladéši; od soutoku Gangy s Jamunou až k zaústění Meghny; dlouhé 300 km.

 • Padmasambhava

  Padmasambhava, Narozený z lotosu 8.st., indický buddhistický mnich; ve 2.pol. 8.st. jej tibetský panovník povolal do Tibetu,…

 • Padoa

  Padoa [-ó-] Alessandro . 14. 10. 1868 až 25. ll. 1937, italský matematik a logik; spolupracovník G. Peana. Studoval…

 • padostroj Atwoodův

  padostroj Atwoodův [etvúd-, podle brit. matematika G. Atwooda, 1746-1807], školní přístroj k demonstrování působení…

 • padoucnice

  viz epilepsie

 • Padova

  Padova, Padua - provinční m. v sev. Itálii v kr. Veneto ve stejnojmenné provincii v Pádské nížině, 12 m n.m.; 229…

 • pádová rychlost

  pádová rychlost, let . rychlost letu příslušná max. součiniteli vztlaku letadla při dané konfiguraci a centráži…

 • padovská škola averroistů

  padovská škola averroistů, směr ve filozofii 14.-16.st., rozšířený v sev. Itálii - na univ. v Padově, Mantově, Ferraře…

 • padrão

  padrão [-draun, port.], sloup postavený na důkaz priority učiněného objevu. Prosluli jimi Portugalci na sklonku 15.st.…