Abecední rejstřík: od…

Hesla 1 - 30 z 277 nalezených

 • óda

  óda [řec.] 1. v antice označení písně nebo lyrické básně, v latině mu odpovídá carmen (Pindaros, Horatius);…

 • odaliska

  odaliska, [tur.] žena, služebnice, příp. otrokyně v pův. tureckém harému; mladá žena příp. dívka sloužící sultánovým…

 • odasfaltování

  odasfaltování, chemie odstraňování asfaltických látek ze zbytkových ropných (nebo dehtových) frakcí buď…

 • Odawara

  Odawara, m. v Japonsku na Honšú; 177 500 obyv. (1980). Prům. chem., hedvábnický. Tur. ruch. Termální prameny.

 • odbavovací budova

  odbavovací budova, let . objekt určený cestujícím a veřejnosti, kde kromě provozních zařízení pro odbavovací…

 • odběrová turbína

  odběrová turbína, parní turbína (obvykle kondenzační) s jedním nebo více odběry páry, která se používá k technol.…

 • odbíjená

  viz volejbal

 • odboj Čechů a Slováků za první světové války

  odboj Čechů a Slováků za první světové války, boj. č. a sl. národa proti rak.-uh. nadvládě, za národní svébytnost…

 • Odborářský výchovný svaz

  Odborářský výchovný svaz, Trade Union Educational League, TUEL levicová odborová organizace v USA, zal. 1920 W. Z. Fosterem.…

 • odborné vzdělávání a výcvik

  odborné vzdělávání a výcvik, proces osvojování soustavy normativně stanovených odb. vědomostí, dovedností, návyků…

 • odborný styl jazyka

  odborný styl jazyka, styl spisovného jaz. charakteristický pro odb. projevy teor. (věd., naučné) a praktické (hosp.,…

 • Odborový spolek manufakturních dělníků

  Odborový spolek manufakturních dělníků, spolek brněnských dělníků č. i něm. národnosti, zal. 1872. Byl organizační…

 • odbuzení

  odbuzení, odbuzování - el .tech. zmenšení, zmenšování nebo zrušení el.mag. energie v el. generátoru.…

 • odbuzovač

  odbuzovač, el. tech. el. zařízení umožňující rychlé zrušení magn. toku rotoru el. generátorů, např. při…

 • odbyt

  odbyt, souhrn činností, které slouží k zajištění dodávek potřebných výrobků, prací nebo výkonů ve výr. a jejich…

 • odčítačka

  odčítačka, výpočetní technika zapojení provádějící operaci odčítání číselných (binárně vyjádřených)…

 • oddělek

  oddělek, druh umělého roje vytvořený odebráním 3-4 plástů se zavíčkovaným plodem i se včelami z několika úlů…

 • oddělená dvojhvězda

  oddělená dvojhvězda, těsná dvojhvězda, u které nedochází k výměně hmoty mezi složkami.

 • oddělené betonování

  viz injekční betonování

 • oddělení jámy

  oddělení jámy, hor . vymezené prostory v profilu jámy. Těžní oddělení slouží pro jízdu těžního zařízení,…

 • oddělovač

  oddělovač, výpočetnítech .vybranýznak, který označuje konec části nebo celého příkazu. Používá se v…

 • oddělování

  oddělování, filat . oddělování poštovních cenin, zejm. známek; provádí se použitím zoubkování, průseku,…

 • oddenek

  oddenek, rhizoma - podzemní část stonku vytrvalých rostlin s šupinovitými listy a adventivními kořeny. Roste…

 • Odebrecht

  Odebrecht Rudolf, 9. 3. 1883 - 31. 5. 1945, něm. estetik a filozof, prof. filoz. v Berlíně; ve svém díle se kriticky…

 • ODECA

  viz Organizace středoamerických států

 • odečítací mikroskop

  odečítací mikroskop, centrovaná opt. soustava tvořená objektivem a okulárem, vybavená zařízením pro zjišťování…

 • odečítání

  odečítání, stanovení polohy ukazatele na stupnici měřicího přístroje; ke zvýšení přesnosti o. se používá např.…

 • odečítání zlomků

  odečítání zlomků, v odečítání platí, že menšenec je číslo, od kterého odečítáme a menšitel je číslo, které…

 • Odehnal

  Odehnal Ivo , *4. 4. 1936, č. básník, od 1982 člen předsednictva SČS. Jeho tvorba je spjata s rodným Valašskem.…

 • ódeion

  ódeion [řec.], v antice budova pro recitační a hud. přednesy, pravoúhlého půdorysu se stupňovitým, ze strany jeviště…