Abecední rejstřík: od…

Hesla 31 - 60 z 277 nalezených

 • odění

  odění, bot . indumentum - soubor chlupů a šupin na povrchu rostl. orgánů. Zabraňuje nadměrnému odpařování…

 • odění ochranné

  odění ochranné, bezprostřední ochrana těla bojovníka, součást zbroje ochranné. Původně z kůže, později z bronzu…

 • Odense

  Odense [ó-], přístavní m. v Dánsku, středisko amtskommune Fyn na ostrově Fyn; 144 600 obyv. (2002) srovnej 170 600 obyv.…

 • Odenwald

  Odenwald [ó-], okrajové pohoří Hornorýnské nížiny v NSR, oddělené Mohanem od Spessartu a Taunusu; nejvyšší h.…

 • Odéon divadlo

  Odéon, Théâtre de France - fr. div. v Paříži; budova postavena 1779-83, div. otevřeno 1783. Název O. dostalo divadlo…

 • Odeon nakladatelství 1925

  Odeon, nakl. založené 1925 v Praze L. Fromkem, uvádějící um. avantgardní pokroková díla. Zavřeno 1940.

 • Odeon nakladateství 1953

  Odeon, nakl. min. kultury, nár. podnik; dříve Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, zal. 1953,…

 • Oder-Havel-Kanal

  Oder-Havel-Kanal [ó- háf- ál], průplav Odra-Havola - vodní dopravní cesta v SRN z Havoly do Odry; dlouhá 82,8 km, pro…

 • Oder-Spree-Kanal

  Oder-Spree-Kanal [ó- špré -ál], průplav Odra-Spréva - vodní dop. cesta v Německu z ř. Dalime (přítok Sprévy) do…

 • oderint, dum metuant

  oderint, dum metuant [ó-, lat.], aťsi nenávidí, jen když mají strach; zásada despotů vůči ovládaným, podle Suetonia…

 • Oderská brána

  Oderská brána, geomorfologický podcelek na SV ČR, v celku Moravská brána. Plochá pahorkatina, nejvyšší Lučická…

 • Oderská kotlina

  Oderská kotlina, geomorfologický okrsek na SV ČR, v celku Hrubý Jeseník. Kotlina vyplněná neogenními a čtvrtohorními…

 • Oderské vrchy

  Oderské vrchy, geomorfologický podcelek v ČR v Nízkém Jeseníku. Členitá vrchovina, nejvyšší Fidlův kopec, 680 m…

 • Oděsa

  Oděsa, rus., ukr. Odessa - oblastní a přístavní m. na Ukrajině v Oděské oblasti u Černého moře (do 1991 v oblastní…

 • Odescalchi

  Odescalchi [-kalki], it. šlechtický rod, z něhož pocházela řada vysokých círk. hodnostářů (například papež Inocenc…

 • Odets

  Odets [ou-] Clifford . 18. 7. 1906 - 14. 8. 1963, amer. div. herec, dramatik a režisér. Od 30.let hollywoodský scenárista…

 • oděvní materiály

  oděvní materiály, materiály, ze kterých se zhotovují povrchové, podšívkové, vložkové nebo kapsové součásti oděvu.…

 • oděvnictví

  oděvnictví, konfekce - prům. odvětví zahrnující vývoj (tzv. navrhování a modelování) a výrobu oděvů a osobního…

 • odezírání

  odezírání, metoda rozlišování slov a vět podle pohybu úst a obličeje mluvící osoby. O. používají zejm. hluchoněmí.…

 • odezva

  odezva, výpočetní tech. výstupní signál určitého zařízení vyvolaný signálem vstupním. Přijde-li čtecí…

 • odfosfoření oceli

  odfosfoření oceli, metalurgické odstranění fosforu při výr. oceli. Proces vyžaduje zásaditě vyzděnou tavicí pec…

 • Odger

  Odger [odžr] George . †4. 3. 1877, brit. reformistický děl. politik a odborářský vůdce; podílel se na založení…

 • odhad

  odhad, zjištění hodnoty majetku, uskutečňované v obč. soudním řízení; provádí se zejm. při exekučním prodeji…

 • odhánění

  viz kupelace

 • odhodnocení hodnot

  viz přehodnocení hodnot

 • odhrnovačka

  odhrnovačka, hl. součást radlicového orebního tělesa, na níž se orniční skýva drobí, odsunuje a překlápí. Překlápění…

 • odchlípení sítnice

  odchlípení sítnice, amotio retinae , ablatio retinae - oční onemocnění vznikající uvolněním sítnice…

 • odchlupování

  odchlupování, mech. zbavování kůže chlupu uvolněného loužením nebo jiným způsobem.

 • odchod

  odchod, voj . druh manévru používaný k přeskupení, zaujetí výhodnějších prostorů nebo vyvedení vl. vojsk…

 • odchov

  odchov, soubor zootech. a organizačních opatření směřujících k zajištění normálního růstu a tělesného vývinu…