Abecední rejstřík: ó…

Hesla 31 - 60 z 2797 nalezených

 • Oak Ridge

  Oak Ridge [ouk ridž], m. v USA v sev. Tennessee na V Cumberland Plateau; 27 900 obyv. (2002) srovnej 27 000 obyv. (1980).…

 • Oakland

  Oakland [ouklend], přístavní město v USA v Kalifornii u Sanfranciského zálivu; 345 000 obyv. (1982). O. je na obvodu…

 • Oakville

  Oakville [oukvil], přístavní m. v Kanadě v provincii Ontario na záp. břehu jezera Ontario; 75 800 obyv. (1981). Průmysl…

 • OAO

  OAO, angl. Orbiting Astronomical Observatory, oběžná astr. observatoř - série amer. družic s orientačním systémem…

 • OAPEC

  viz Organizace arabských zemí vyvážejících ropu

 • OAS

  OAS viz Organizace amerických států; Organizace tajné armády.

 • Oatesová

  Oatesová [outs-] Joyce Carol . *16. 6. 1938, amer. prozaička. Její romány (trilogie Zahrada pozemských slastí,…

 • Oatesovo pobřeží

  Oatesovo pobřeží [outso-], angl. Oates Coast - část sev. pobřeží Viktoriiny země ve vých. Antarktidě; 156° -166°…

 • Oaxaca

  Oaxaca [oachaka], členský stát v jižním Mexiku u Tichého oceánu; 93 952 km2, 2,75 mil. obyv. (1984), hl.m. Oaxaca…

 • Oaxaca de Juárez

  Oaxaca de Juárez [oachaka chuares], m. v Mexiku, hl.m. členského státu Oaxaca v pohoří Sierra Madre del Sur, 1 550 m…

 • oáza

  oáza [řec.< eg.], místo v poušti kolem studní, pramenů a jezírek, s vegetací (je-li dostatek vody); oáza je většinou…

 • OB asociace

  OB asociace, asociace mladých hvězd spektrální třídy O až B 2. Spolehlivě je jich známo okolo 20.

 • Ob' - hlavní přítoky

  Ob' - hlavní přítoky řeka délka toku v km zdrojnice Bija 301 Katun, 688 přítoky zleva Caryš 547 Alej 858 Parabeľ 308…

 • obal virové částice

  obal virové částice, zevní vrstva virové částice některých živoč. virů, tvořená lipidovou dvouvrstvou a bílkovinami.…

 • Obaldia

  Obaldia [-dja] René de, *22. 10. 1918, fr. dramatik, prozaik a básník. Autor psychol. a mravoličných her (parodie…

 • obalečovití

  obalečovití, Tortricidae - čeleď drobných motýlů. Housenky žijí mezi svinutými listy, v plodech a pupenech…

 • obalená elektroda

  obalená elektroda, elektroda pro obloukové svařování, opatřená vrstvou struskotvorné hmoty, která stabilizuje oblouk,…

 • obálka prvního dne

  obálka prvního dne, First Day Cover, FDC - celistvost nebo celina prvního dne, opatřená poštovním razítkem (razítky)…

 • obalová křivka

  obalová křivka, obálka - mat. obalová křivka soustavy křivek je křivka, která se každé křivky této soustavy…

 • obalová technika

  obalová technika, souhrn poznatků, technol. činností a prostředků používaných při přípravě výrobků k přepravě,…

 • obalovací souprava

  obalovací souprava, stroj na přípravu směsi ze živic (asfaltu, dehtu) pro stavbu živičných silničních koberců, vybavený…

 • Obasanjo

  Obasanjo [-džo] Olusegun , *5. 3. 1937, nigerijský generál a polit. činitel. Od 1967 působil v různých velitelských…

 • obce křesťanské

  viz křesťanství

 • obcovat

  obcovat, arch. též obcovati - stýkat se s někým nebo být ve styku, např. o. s lidmi.

 • občanská neposlušnost

  občanská neposlušnost, ang. civil disobedience [sivl diz'ebi:diens] porušení práva na zákl. subj. závěru o…

 • občanská válka v USA 1861-65

  občanská válka v USA 1861-65, válka Severu proti Jihu - střetnutí…

 • občanská vybavenost

  občanská vybavenost, zařízení tvořené občanskými stavbami a jejich provozem, sloužící hmotným a duševním potřebám…

 • Občanské noviny

  Občanské noviny, č. radikálně dem. noviny 1848-49. Vydávány E. Arnoldem v Praze (třikrát týdně).

 • občanské právo obecně

  občanské právo, jedno z práv. odvětví v ČR a SR. Předmětem…

 • občanské právo procesní

  občanské právo procesní, souhrn práv. norem upravujícich: a) občanský proces, tj. postup (činnost) soudu, popř. státního…