Abecední rejstřík: z…

Hesla 31 - 60 z 2070 nalezených

 • z Koldína Pavel

  z Koldína Pavel Křesťan (Kristián), 1530 - 11. 1. 1589, český právník a renesanční spisovatel; 1565-84…

 • z Kozojed

  viz Dalibor z Kozojed

 • z Landštejna rod

  z Landštejna, č. šlechtický rod, větev Vítkovců;

 • z Landštejna Vilém

  z Landštejna Vilém, †po 1360, č. šlechtic; nejprve odpůrce a později stoupenec Jana Lucemburského a jeho syna Karla.…

 • z Levic Čech Petr

  z Levic Čech Petr viz Čech z Levic Petr.

 • z Lichtenburka Hynek

  z Lichtenburka Hynek Krušina, †1454, č. šlechtic; syn Jana Krušiny z L. 1415 spolupečetil stížný list proti…

 • z Lichtenburka Jan

  z Lichtenburka Jan Krušina, † po 1410, č. šlechtic; otec Hynka Krušiny z L. 1403-07 nejvyšší purkrabí Č.…

 • z Lichtenburka rod

  z Lichtenburka, český šlechtický rod; jedna z větví Ronoviců, oddělená v pol.13.st. a usedlá na hradě Lichnici.…

 • z Lichtenštejna Karel

  z Lichtenštejna Karel , 1569 - 12. 2. 1627, rak. šlechtic; horlivý přívrženec katolictví a Habsburků. Po porážce…

 • z Limburka

  z Limburka, bratři Pol, Hermann a Jan - frankovlámští iluminátoři činní zač. 15.st. Vyzdobili Přebohaté…

 • z Lobkovic Hasištejnských Bohuslav

  z Lobkovic Hasištejnský Bohuslav, 1462 - 11.11. 1510, též z Lobkowicz - č. šlechtic, příslušník hasištejnské…

 • z Lobkovic Hasištejnských Jan

  z Lobkovic Hasištejnský Jan, 1450 - 8.8. 1517, též z Lobkowicz - č. šlechtic; příslušník hasištejnské větve…

 • z Lobkovic Jiří

  z Lobkovic Jiří, †28. 5. 1606, též z Lobkowicz - č. šlechtic; majitel panství v sev. Čechách (Chomutov).…

 • z Lobkovic Popel Ladislav

  z Lobkovic Popel Ladislav, 1502 - 18.12. 1584, též z Lobkowicz - č. šlechtic; majitel panství Chlumec a Jistebnice…

 • z Lobkovic Popel Zdeněk

  z Lobkovic Popel Zdeněk Vojtěch, 1568 - 20.6. 1626, též z Lobkowicz - č. šlechtic; přední reprezentant ostře…

 • z Lobkovic rod

  z Lobkovic, též z Lobkowicz - č. šlechtický rod uváděný od 2.pol. 14.st. Vlastnil rozsáhlé statky zejm. v sev. Čechách…

 • z Lobkovic Václav

  z Lobkovic Václav Eusebius, 20.1. 1609 - 22.4. 1677, též z Lobkowicz - č. šlechtic, od 1646 vévoda zaháňský;…

 • z Lomnice rod

  z Lomnice, mor. šlechtický rod zmiňovaný od 12.st. a vlastnící rozsáhlá pantví v širokém okolí Brna. Vymřel na…

 • z Machovic

  z Machovic Chval , 15.st., č. šlechtic a husitský vojevůdce. 1419 se s husity účastnil tažení ke Knínu, později…

 • z Martinic Jaroslav

  z Martinic Jaroslav Bořita, 1582 - 21.11. 1649, č. šlechtic; vychován jezuity v duchu bojovného katolicismu, jeden…

 • z Martinic rod

  z Martinic, č. šlechtický rod. Zprávy o jeho příslušnících jsou z počátku 14.st. Na zač.16.st. se rod rozdělil…

 • z Michalovic Jan

  z Michalovic, Jan (Ješek), †1300, č. šlechtic. Podporoval rytířské turnaje (v.t. rytíř obecně),…

 • z Michalovic Jindřich

  z Michalovic Jindřich, †1468, č. šlechtic. 1437 připomínán jako…

 • z Michalovic rod

  z Michalovic, č. šlechtický rod; větev Markvarticů.

 • z Michalovic rodina

  z Michalovic, měšťanská rodina ze Žatce, z níž pocházel Bohuslav z M. (†1621), místokancléř 1612-17…

 • z Mokrovous a Hustiřan

  z Mokrovous a Hustiřan Beneš, †po 1454, č. šlechtic; přívrženec orebitů. 1420 se účastnil dobytí Hradce…

 • z Ottersdorfu

  z Ottersdorfu [-trs-] Sixt, viz Sixt z Ottersdorfu.

 • z Pernštejna Jan

  z Pernštejna Jan, †1. 9. 1475, český šlechtic; přívrženec husitství. Vykonával dipl. poselství (např. do…

 • z Pernštejna Vilém

  z Pernštejna Vilém, asi 1453 - 27. 6. 1521, český šlechtic a politik; 1472 přešel na stranu Matyáše Korvína,…

 • z Pernštejna Vojtěch

  z Pernštejna Vojtěch, 1490 - 14. 8. 1534, český šlechtic; 1514-23 a od 1529 nejvyšší hofmistr Č. král., byl…