Abecední rejstřík: i…

Hesla 31 - 60 z 1758 nalezených

 • Ibadan

  Ibadan, m. v jz. Nigérii, hl.m. členského státu Oyo; 847 000 obyv. (1975). Průmysl automobilový, keramiky, gumárenský,…

 • ibádovci

  ibádovci, jedna z odnoží muslimské sekty cháridžovců. Vznikla v 8.st. a rozšířila se hlavně v sev. Africe mezi Berbery.…

 • Ibagué

  Ibagué [-ge], m. v Kolumbii, středisko dpt. Tolima v Centrální Kordilleře, l 250 m n.m.; 257 000 obyv. (1979). Prům.…

 • Ibánez del Campo

  Ibánez del Campo [ibanes kam] Carlos , 3. 11. 1877 - 1960, chilský politik a generál; prez. 1927-3l a 1952-58. V…

 • Ibar

  Ibar, ř. v Jugoslávii; pravostranný přítok Záp. Moravy; dlouhý 276 km, povodí 8 059km2. Protéká soutěskovitým…

 • Ibaraki

  Ibaraki, město v Japonsku na Honšú; 254, 078 obyv. (1999) srovnej 210 300 obyv. (1975). Prům. textilní. Obytné m. pro…

 • Ibarbourou

  Ibarbourou [-buru] Juana de, 8. 3. 1895 až 15. 7. 1979, uruguayská básnířka. Jejím typickým postojem je senzualismus,…

 • Ibarra

  Ibarra, provinční m. v sev. Ecuadoru v provincii Imbabura, 2 225 m n.m.; 40 000 obyv. (1972). Prům. dřevozpracující,…

 • Ibárruri Gómez

  Ibárruri Gómez [iba- gomes] Dolores, zvaná La Pasionaria (zanícená), *9. 12. 1895, činitelka špan. a mez. děl.…

 • Ibb

  Ibb, m. v Jemenské arab. rep.; 35 000 obyv. (1975). Středisko pěstování kávovníku.

 • Ibbenbühren

  Ibbenbühren [-bír-], m. v SRN v Sev. Porýnsku-Vestfálsku v Teutoburském lese na průplavu Dortmund-Emže a Středoněm.…

 • Ibbisín

  Ibbisín, poslední vládce III. dyn. z Uru, asi 2027-2003 př.n.l.; za jeho vlády vnitřní rozklad říše, boje s Amorejci…

 • Iberie

  Iberie, Ivérie - ant. a byz. název vých. Gruzie (Kartli). Na přelomu 4.-3.st. př.n.l. na území l. vznikl otrokářský…

 • iberorománské jazyky

  iberorománské jazyky, románské jaz. na Iberském poloostrově; španělština, portugalština a katalánština (někdy…

 • Iberové z Afriky

  Iberové, starověké kmeny v již. a vých. Hispánii, které přišly ze sev. Afriky. I. vytvořili oblast s městským osídlením;…

 • Iberové z Gruzie

  Iberové, Iverové - ant. a byz. označení východogruzínských kmenů, které tvořily jádro formování gruzínského…

 • Iberské pohoří

  Iberské pohoří, špan. Cordillera Ibérica - pohoří ve stř. Španělsku; dlouhé 380 km, široké 180 km, převážně…

 • iberské výtvarné umění

  iberské výtvarné umění, výtv. projev iberských a keltiberských kmenů, rozšířený v oblasti Pyrenejského poloostrova;…

 • Iberský poloostrov

  viz Pyrenejský poloostrov

 • Ibert

  Ibert [-bér] Jacques , 15. 8. 1890 - 5. 2. 1962, fr. skladatel; 1920-23 a 1937-55 působil v Itálii. Autor oper (Angelika

 • ibi - ubi

  ibi - ubi, [lat.], tam, kde, používá se v pojišťovnictví ve významu pojištění je platné, ať je pojištěný předmět…

 • ibidem

  ibidem [-bí-, lat.], zkratka ib., tamtéž, na stejném místě.

 • ibis

  ibis [řec.< eg.] pták z čeledi ibisovitých. V eg. mytol. - posvátný pták a jedno ze ztělesnění boha Thowta. Kult…

 • ibisovití

  ibisovití, Threskiornithidae - čeleď ptáků z řádu brodivých; velcí ptáci podobní čápům, s dlouhým zobákem…

 • ibišek

  ibišek [lat.< řec.], Hibiscus - rod dvouděložných rostlin z čeledi bombakovitých; známo asi 200 druhů, rostoucích…

 • ibiškový kořen

  ibiškový kořen, dužnatý kořen proskurníku lékařského, Althaea officinalis . Používá se hl. ve farmacii.

 • Ibiza

  Ibiza [-sa], ostrov ve špan. Pityusách ve Středozemním moři; 541 km2, 45 100 obyv. (1971), adm. středisko Ibiza.…

 • ibjong

  viz Armády spravedlnosti

 • ibliská kultura

  ibliská kultura [podle lokality Tel-i-Iblis], archeol. kultura stř. a ml. chalkolitu v již. Iránu, zvaná též bardsidská.…

 • Iblová

  Iblová Anna , 25. 3. 1893 - 16. 7. 1954, česká herečka; 1914-15 stálý host, 1916-50 členka Městského div. na…